Göm menyn

Nu startar lönerevisionen

Nu är de lokala avtalen med fackliga parter tecknade och vi drar igång lönerevisionen med lönesamtal eller lönesättande samtal. Vad är vad, vad gäller för dig och hur kan du förbereda dig inför ditt samtal? 

Målet är att betala ut din nya lön, som gäller från och med den 1 oktober 2020, med majlönen. Det betyder att du får en retroaktiv utbetalning för perioden från den 1 oktober 2020 till och med den 30 april 2021.

Du som ingår i lönerevisionen har rätt till ett lönesamtal eller lönesättande samtal, beroende på din fackliga anslutning, med din närmaste chef. Då ska ni prata igenom din arbetsinsats och dina resultat för perioden från den 1 oktober 2019 till och med den 30 september 2020.Förhandlingschef Johan Nyhammar

- I normala fall håller vi lönesamtalet och det lönesättande samtalet åtskilda från medarbetarsamtalet, men utifrån rådande pandemiläge och den framflyttade lönerevisionen som följd, öppnar vi för att medarbetarsamtal kan hållas i anslutning till lönesamtalet/det lönesättande samtalet. Lönesamtalet och det lönesättande samtalet är bakåtsyftande och ska hållas före medarbetarsamtalet som är framåtsyftande. De båda samtalen ska separeras med ett tydligt avbrott så att du vet vilket samtal du deltar i, berättar Johan Nyhammar, förhandlingschef vid HR-avdelningen.

Lönesamtal eller lönesättande samtal

Om du är medlem i:

  • Seko kommer du att ha lönesamtal
  • OFR kommer du att ha lönesamtal. Enstaka medlemmar kan komma att ha lönesättande samtal
  • Saco-S kommer du att ha lönesättande samtal med undantag för vissa medarbetare på IBL som kommer att ha lönesamtal
  • För oorganiserade gäller lönesättande samtal.

Lönesamtalet har du med din närmaste chef, som bjuder in dig till detta samtal, och innebär ett samtal om dina prestationer och resultat utifrån gällande lönekriterier som styr lönesättningen samt uppsatta mål. Under lönesamtalet diskuteras inte din nya lön utan detta sker via förhandling mellan din fackliga organisation och LiU. När förhandlingarna är klara får du besked om din nya lön.

Lönesättande samtal, som din chef bjuder in dig till, innebär att du och din chef i dialog kommer överens om ny lön. Det lönesättande samtalet liknar ett lönesamtal då det på samma sätt utgår från en bedömning av din arbetsinsats och dina resultat utifrån lönekriterier och uppsatta mål. Skillnaden är att du och din chef även kommer överens om ny lön. Det lönesättande samtalet är inte en förhandling, men dialogen mellan chef och medarbetare ger förutsättningar att komma till samsyn kring bedömning och ny lön.

Läs mer om lönekriterier

För dig som är Saco-medlem finns en partsgemensam information som beskriver viktiga delar för en väl fungerande dialog och hanteringsordning om du och din chef inte kommer överens om din nya lön.

Läs mer i Saco partsgemensam information (pdf)

Förbered dig väl!

Oavsett samtal är det viktigt att du är väl förberedd inför samtalet så att det blir en så bra dialog som möjligt. Fundera över hur du med utgångspunkt i lönekriterierna bidragit till verksamhetens mål utifrån mål och förväntningar i medarbetarsamtalet. Ett bra samtal bygger på att både chef och medarbetare är väl förberedda.


Johan Nyhammar 2021-02-22
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-22