Göm menyn

Förberedelser för höstterminen

LiU planerar för att öka närvaron på campus i samband med höstterminsstarten men med fortsatta restriktioner vad gäller till exempel gruppstorlekar. Allt beror på den fortsatta utvecklingen av smittspridningen av covid-19 och effekterna av massvaccineringen.

För att kunna ge så bra förutsättningar som möjligt för planeringen av höstterminen har LiU:s krisledning beslutat att redan nu ange att man från den förste augusti huvudsakligen ska kunna bedriva verksamheten på ungefär samma sätt som gjordes vid höstterminsstarten 2020. Det inkluderar också genomförandet av uppsamlade examinationer (resttentor med mera) som ska ske under augusti månad. Ett senare beslut kommer att ange hur mottagningsverksamheten för de nya studenterna kommer att bli vid terminsstart.

Huvuddragen i beslutet är att verksamheten ska förbereda sig på en återgång till något fler anställda på campus (som arbetar växelvis på plats och hemma) men också att det även under hösten kommer att vara en stor del digitala inslag i arbetet, som exempelvis i undervisningen och vid examinationer. En viktig del är också att öka närvaron av studenter på campus igen.

– Ja, det kan ses som början på en återgång till en mer normal arbetssituation jämfört med situationen vi har just nu men i beslutet finns också en stark reservation för hur utvecklingen av smittspridningen kommer att bli, säger Joakim Nejdeby som är stabschef i LiU:s krisledningsgrupp.   

– Givet vad vi vet idag, bland annat vad gäller genomförandet av vaccineringen, så vill vi skapa så bra framförhållning och transparens som möjligt för alla som just nu planerar höstterminen. Vi får återkomma med detaljerna men pandemin har drivit fram många förändringar i vår verksamhet och genom att ge planeringsförutsättningarna tidigt kan våra lärare göra en avvägning mellan traditionell och digitalt genomförd undervisning, exemplifierar Joakim Nejdeby.

Se information till studenterna här

 


Björn Stafstedt 2021-02-18
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-18