Göm menyn

Hemarbete vårterminen ut

Med anledning av regeringens besked idag – att förlänga uppdraget till statliga myndigheter att medarbetare ska arbeta hemifrån  vill LiU:s krisledning påminna om att nuvarande beslut om hemarbete gäller tillsvidare.

Regeringens beslut (som gäller i första hand till 31 maj) ligger i linje med LiU:s nuvarande pandeminivå 4. LiU:s krisledning justerar därför planeringsförutsättningarna för verksamheten, där verksamheten ska planera för pandeminivå 4 till och med 30 juni. Detta innebär att alla medarbetare som kan jobba hemma ska jobba hemma efter avstämning med sin närmaste chef.


2021-02-04
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-04