Göm menyn

LiU fortsätter med hemarbete till 28 mars

I enlighet med de förlängda nationella restriktioner som regeringen presenterat 21 januari kommer LiU att fortsätta uppmana sina studenter och medarbetare att arbeta hemifrån. Regeringens besked gäller i första hand fram till 7 februari men LiU har sedan tidigare beslut om att all icke nödvändig närvaro i LiU:s lokaler ska undvikas och detta beslut gäller nu fram till och med 28 mars.

Vy från en hemarbetandes håll - uppfälld laptop och katt som sitter och tittar ut genom fönstret.LiU går från 1 februari in i det som kallas pandeminivå 4 (se tidigare artikel på Insidan) men utöver detta följer man också de nationella restriktioner som regeringen anger. Under torsdagen 21 januari kom beskedet att regeringen förlänger nuvarande restriktioner fram till 7 februari, vilket i första hand berör LiU genom att endast medarbetare vars fysiska närvaro är nödvändig ska befinna sig på arbetet.

- Vi har följt det tidigare beslutet och fortsätter naturligtvis att göra så nu när det förlängs. Bara den som absolut måste vara på campus ska vara där. Alla andra, studenter och medarbetare, ska arbeta hemifrån. Det är viktigt att vi bidrar på alla sätt vi kan till att minska smittspridningen, säger Joakim Nejdeby som är stabschef för LiU:s krisledning.

Ur regeringens beslut, 2021-01-21:

Den 22 december 2020 beslutade regeringen om ett uppdrag till statliga myndigheter om att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån. Myndigheterna ska säkerställa att endast medarbetare vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten befinner sig i myndighetens lokaler. Detta gällde inledningsvis till och med den 24 januari 2021, men kommer nu att förlängas till och med den 7 februari 2021.


Text: Björn Stafstedt

Foto: Anna Valentinsson


2021-01-21
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-21