Göm menyn

LiU och nya pandemilagen – vad gäller?

Övre del av Studenthuset i vinterlandskap.

Från 10 januari gäller den så kallade pandemilagen som bland annat reglerar hur många besökare som får vistas i vissa lokaler samtidigt. LiU:s verksamhet omfattas mycket lite av lagen och bedömningen är att de åtgärder som tidigare införts gäller fortfarande och inte påverkas av den nya lagen. 

Pandemilagen som antagits av riksdagen innebär att regeringen numera kan införa smittbegränsande åtgärder för vissa utpekade verksamheter på ett sätt som inte tidigare varit möjligt, vilket man också nu gjort för gym- och idrottsanläggningar, badhus samt varuhus, köpcentrum och butiker. De är nu skyldiga att beräkna antalet besökare som får vistas i lokalerna utifrån kravet att en besökare ska ha minst 10 kvadratmeter till sitt förfogande. 100 kvadratmeter innebär till exempel maximalt 10 samtidiga besökare. Hur många som får vistas i lokalerna samtidigt ska dessutom anges tydligt vid alla entréer. 

- Vi omfattas endast i vissa begränsade avseenden av den nya tillfälliga lagen och än mindre av den förordning som regeringen nyss beslutat. Vår bedömning är att de åtgärder som vi vidtagit utifrån tidigare beslut och rekommendationer räcker i nuläget, bland annat för hur tillgången till våra bibliotek fungerar. Det finns i dagsläget ingen anledning att vidta ytterligare åtgärder med anledning av regeringens beslut med stöd av den nya pandemilagen. De få, men nödvändiga salstentor, som vi trots allt genomför påverkas inte av pandemilagen. Vi fortsätter som planerat helt enkelt och har en nära dialog med det lokala smittskyddet, säger Joakim Nejdeby som är krisledningens stabschef. 

Det är Länsstyrelsen som sköter tillsynen av den nya pandemilagen men lagen säger också att det är ”den som sköter sådan verksamhet”, till exempel en butik eller ett gym, som ska se till att maxantalet besökare inte överskrids. Innebär det att LiU kommer att sätta ut vakter för att reglera antalet personer i lokalerna? 

- För LiU:s del skulle det i så fall, om regeringen skulle meddela sådana åtgärder framöver, sannolikt bli relevant att titta närmare på bibliotekens verksamhet. För närvarande vill vi ju inte att vare sig studenter eller medarbetare uppehåller sig överhuvudtaget i våra lokaler. När vi ändrar på detta och återigen öppnar våra campus kommer vi förstås att se över hur vi ska efterleva de restriktioner och lagar som gäller vid den tidpunkten. Det är ingen hemlighet att vi under stora delar av pandemin har haft många besökare i vissa av våra byggnader, som Studenthuset och i våra bibliotek, och att vi redan satt in flera åtgärder för att rätta till detta, säger Joakim Nejdeby. 

 

Text: Björn Stafstedt


2021-01-13
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-14