Göm menyn

Nya förordnande för prefekter

Förordnande av prefekt och proprefekter för samtliga institutioner under perioden 2021 – 2023 har nu beslutats av rektor.

Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)


Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV)


Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL)


Institutionen för datavetenskap (IDA)


Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)


Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)


Institutionen för kultur och samhälle (IKOS)


Institutionen för medicinsk teknik (IMT)


Institutionen för systemteknik (ISY)


Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)

Matematiska institutionen (MAI)


Institutionen för tema (Tema)

 


2021-01-12
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-12