Göm menyn

Undersökningar flyttas fram

På grund av rådande pandemi har LiU beslutat att skjuta upp både studentundersökningen och doktorandundersökningen, som var planerade att genomföras 2021, till våren 2022.

Den rådande pandemin har gjort att förutsättningarna för att genomföra studentundersökningen och doktorandundersökningen under 2021 kraftigt förändrats. Efter diskussion med fakultetsledningarna, studentrådet och krisledningen har LiU beslutat att skjuta fram undersökningarna till våren 2022.

Eftersom det samtidigt är angeläget att följa upp hur studenterna upplever situationen under den rådande pandemin har kursvärderingarna kompletterats med några tillfälliga frågor som rör pandemin och distansläget.

 


2020-12-28
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-12-28