Göm menyn

Fortsatt skärpta restriktioner terminen ut

Linköpings universitet fortsätter med skärpta restriktioner. Under hela höstterminen gäller att vi fortsätter att studera och arbeta hemifrån. De sista veckorna har vi alla tagit ett stort individuellt ansvar, och det är så vi måste fortsätta för att minska smittspridningen.

Sverige befinner sig i ett kritiskt skede när det gäller att stoppa smittspridningen av coronaviruset och vi har den senaste veckan mötts av besked om nya restriktioner och regleringar. Linköpings universitet känner ett stort ansvar för studenter och medarbetare och för att kunna fortsätta bedriva verksamheten på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Vi ställer om, men stänger inte ner.

Sett ur ett samhällsperspektiv bidrar vi med relevant forskning och våra studenter är eftertraktade framtida medarbetare, så vi har ett stort ansvar att säkerställa utbildningskvalitet och genomföra examinationer på ett rättssäkert sätt.

– Därför kommer vissa nödvändiga examinationer och utbildningsmoment också fortsättningsvis genomföras fysiskt. Vi gör det på ett sätt som minimerar risken för smittspridning, i mindre grupper och med fysisk distansering. Och vi gör det i dialog med Region Östergötlands smittskyddsenhet, som gett klartecken, säger Joakim Nejdeby, stabschef för den centrala krisledningen vid Linköpings universitet.

Under höstterminens slutskede, gäller andra prioriteringar när det gäller tillgången till våra lokaler för nödvändiga moment inom undervisning och examination. Tidigare i höst har nya studenter i första hand haft campusförlagd undervisning, men nu prioriteras istället de studenter som håller på att avsluta sina utbildningar. De studenter som ska prioriteras vid campusförlagd undervisning och examination är 1) de som under höstterminen är i en avslutande del i sin utbildning, 2) när campusförlagd undervisning är viktig för de fortsatta studierna och 3) där det är omöjligt eller olämpligt att genomföra utbildningsmoment eller examination digitalt. Till den sista kategorin hör också forskningsverksamhet som inte är möjliga eller högst olämpliga att genomföra på distans eller i digital form.

– Studenter och medarbetarna har de senaste veckorna med skärpta restriktioner gjort ett bra jobb. Vi stannar hemma, även om det tär på humör och energireserver, men vi tar vårt ansvar. Redan nu gör vi det vi ska, och det är betydligt glesare i våra lokaler. Vi måste fortsätta så, så att vi om möjligt kan undvika ytterligare restriktioner eller fatta beslut om en stängning, säger Joakim Nejdeby.

Det blir också färre möjligheter att studera i grupper i Studenthuset. Vissa grupprum kommer att stängas, för att undvika kluster av studenter. Studenthuset har enstaka studieplatser för enskilda studier för absolut nödvändiga fall. Annars ska studierna bedrivas hemifrån, och studenter som vill jobba i grupp får göra det via digitala verktyg.

Från och med nu är det också stopp för alkoholservering efter klockan 22 på restauranger och nattklubbar i hela landet.

– Våra studentkårer tar sitt ansvar och kårhusen kommer att ha fortsatt stängt kvällstid och för evenemang året ut. Tråkigt men nödvändigt. Nu handlar det om att orka hålla ut och hitta andra umgängesformer. Men flytta inte hem festandet, utan avstå festen helt istället, även om det svider, säger Joakim Nejdeby.

– Mottagandet av våra nya studenter som vanligtvis äger rum i januari, kommer att planeras i särskild ordning i dialog med studentkårerna.

Dessa skärpta restriktioner vid Linköpings universitet gäller från och med den 23 november till och med den 31 januari. Hur vårterminen ska genomföras beslutas av krisledningen om ett par veckor, samtidigt som beredskap ska finnas för att regering eller Folkhälsomyndigheten kommer med nya beslut eller rekommendationer.

 

Beslut om former för universitetets verksamhet och restriktioner i syfte att hindra smittspridning av coronavirussjukdom covid-19 (2020-11-20)

 

Håll dig uppdaterad på liu.se/corona

 


2020-11-20
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-20