Göm menyn

Nominera till LiU:s miljöpris

Nu är det dags att nominera kandidater till det årliga miljöpriset. Vem har gjort mest för miljön på LiU i år?

Bild: Händer med jord och plantaPriset har inrättats för att lyfta fram det miljöarbete som görs vid universitetet och för att stimulera till diskussion om miljöfrågor. Priset ska gå till en medarbetare eller student som under året gjort LiU lite mer miljöanpassat. Utifrån vartannat års-principen är det i år en medarbetare som ska nomineras.

Nomineringstiden pågår fram till den 15 december och priset kommer att motsvara 5 000 kronors värde.

Jag vill nominera till LiU:s miljöpris

 

Vinnare 2019

”Projektgruppen för LiU Student Secondhand har uppmärksammat det resursslöseri som har varit följden av det glapp i tillgång och efterfrågan på studenters möbler som uppstår mellan terminer. Projektgruppen har i god dialog och samverkan med LiU målmedvetet och med ett fantastiskt studentengagemang drivit projektet från idé till genomförande och förfining. Arbetet har resulterat i betydligt mer hållbar hantering av studenters möbler och inredning vilket innebär förbättrad hushållning med naturresurser och minskad belastning på klimatet! Initiativet är ett mycket gott exempel på nydanande entreprenörskap som på ett utmärkt sätt stödjer ett cirkulärt handlande.”

 


Elisabet Wahrby 2020-11-19
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-19