Göm menyn

Flera institutioner igång med eISP

Projektet blev försenat i början, men nu har införandet av eISP fått upp farten ordentligt. Redan har sju av tolv institutioner börjat arbeta med, eller i varje fall förbereda, det digitala systemet. ”På en timme är man igång med förarbetet”, säger Anne Moe, medlem i projektgruppen och en av dem som jobbar praktiskt med eISP.

Bild: Anne Moe. Foto: Mikael SönneFörkortningen eISP står för elektroniska individuella studieplaner och är en digital plattform för att hantera studieplaner för doktorander på ett gemensamt sätt över hela Linköpings universitet. Enligt planerna ska systemet införas på tre pilotinstitutioner under hösten i år och på resten av LiU under loppet av 2021.

Men införandet går alltså snabbare än planerat. I skrivande stund finns ett 50-tal studieplaner inlagda i systemet och en institution, IDA, är i gång med det praktiska arbetet. Flera andra institutioner ligger antingen i startgroparna eller har påbörjat förarbetet, till exempel med att ta fram lokala rutiner och upprätta listor över handledare.
Plattformen som sådan är klar att använda, men viss anpassning av detaljer sker utifrån behoven hos varje ny institution som ansluter sig.

– Systemet är smidigt och enkelt att komma igång med. Inte krångligt alls. Efter en timmes demonstration är det bara att sätta igång och köra, säger Anne Moe, samordnare för forskarutbildningsadministrationen vid IDA.
Hon rekommenderar de institutioner som ännu inte kommit igång att i vart fall börja planera för övergången. Ju tidigare man börjar, desto mindre risk för stress längre fram.
– Det är förarbetet som tar tid och då kan det vara bra om alla inblandade får möjlighet att göra det i lugn och ro.

– Handledarlistan, som är första steget, behöver inte vara perfekt från början utan kan kompletteras efter hand. Därefter, när huvudhandledarna skapat ISP, så behöver doktoranderna i sin tur tid för att lägga in material. När det är klart så kan ISP:en ligga öppen i systemet tills institutionen bestämt deadline och man startar godkännandeflödet.

Hjälp finns också att få.
– Ja, har man frågor är det bara att höra av sig till mig eller någon av mina kollegor (se nedan). Vi demonstrerar också gärna systemet vid behov, säger Anne Moe.

Vilken är den stora fördelen med eISP?

– Framför allt att allt finns samlat digitalt och är lättillgängligt samt att man signerar digitalt. Man behöver inte längre jaga underskrifter eller leta efter dokument. Andra stora fördelar är att studieplanen automatiskt får in nya uppgifter från Ladok samt att doktoranden kan ha studieplanen öppen i systemet under hela året, för att kontinuerligt göra uppdateringar på ett smidigt sätt.

Det som gjorde att det gick lite långsamt i början var att leveransen av testsystemet för eISP, som redan används vid flera andra universitet, fördröjdes. Enligt planerna skulle projektgruppen få leveransen i maj, men det dröjde ända till oktober. Sedan har det gått desto snabbare.

– Responsen har överlag varit positiv och de som börjat använda det tycker att det är enkelt. Det är roligt. Vi har också försökt vara lyhörda och anpassa systemet så mycket som möjligt efter lokala behov, säger Anne Moe.

Support och frågor om eISP

Patrik Högberg, projektledare, telefon: 073-0436366

Anne Moe, samordnare, telefon: 013-281460

Kajsa Bendtsen, samordnare, telefon: 013-282217

Suzanne Svensson, systemförvaltare, 013–281683

 

Läs mer om eISP - Elektroniska Individuella Studieplaner

 

 

 

 


Mikael Sönne 2020-11-18
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-19