Göm menyn

Akademisk högtid nästa år

(Uppdaterad 2020-11-30 11:45)

Den akademiska högtiden har både fått flyttas fram och ställas in. Nu finns en plan för hur doktorspromotion och professorsinstallation ska kunna genomföras nästa år.

Bild: Akademiska högtiden 2019Planen är att 2020 års akademiska högtid äger rum i vår och 2021 års högtids flyttas fram till oktober.
Vårhögtiden delas upp på två tillfällen. Professorsinstallationen, som var planerad att äga rum i Studenthuset den 13 mars i liten skala med ceremoni och efterföljande middag, har fått skjutas på framtiden.
Doktorspromotionen äger rum i Konsert & Kongress den 21 – 22 maj där doktorerna promoveras fakultetsvis och med efterföljande middag. De under 2020 utsedda hedersdoktorerna kommer att promoveras under hösthögtiden.
För att följa restriktionerna om begränsat antal deltagare och rekommenderat avstånd kommer antalet inbjudna vara högst begränsat och främst vända sig till professorerna och doktorerna.

För hösthögtiden är förhoppningen är att kunna arrangera en ”vanlig” akademisk högtid den 1 -2 oktober. Om det inte är möjligt, på grund av pandemi och restriktioner, är planen att genomföra den på liknande sätt som vårens högtid.

Bild: Camilla Smedberg, ceremonimästare– Det här är så stora projekt, vi kan inte bara skjuta upp det utan måste tänka och planera framåt, säger ceremonimästare Camilla Smedberg. Jag hoppas den här planen ska fungera och ser fram emot att genomföra den. Vi har anpassat oss efter situationen, en del saker gör vi annorlunda, några av dem kan vi ta med oss och använda vid kommande högtider.

Ett exempel på sådana saker är det faktum att man under rådande omständigheter inte kommer att kunna träffas i förväg, på det sätt man gjort tidigare, och repetera ceremonin. Istället är planen att spela in en film som kan komma att användas vid kommande högtider.

Men att göra hela ceremonin digital, såsom man gjort med examenshögtider, tror Camilla Smedberg blir svårt.
– Vid doktorspromotionen är det ju själva ceremonin på scenen som är att promoveras, att gå över parnassen, att ta emot diplom, hatt eller lagerkrans.

Hur coronapandemin utvecklar sig och vilka restriktioner som kommer att gälla framgent är det ingen som vet. Men man måste förhålla sig till situationen, i den här planen har man tagit hänsyn till både avstånd och antal.
– Jag hoppas att de inblandade ska tycka att det här är en bra lösning, utifrån omständigheterna, säger Camilla Smedberg.

Akademiska högtider vid LiU

 

 


Elisabet Wahrby 2020-11-18
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-30