Göm menyn

Hur få fler redan yrkesverksamma att bli lärare?

Alla landets kommuner ropar efter fler lärare och regering efter regering har tilldelat universiteten och högskolorna fler utbildningsplatser. Men en del av lösningen på problemet är kanske snarare att locka personer som redan är ute i arbetslivet till läraryrket?

Bild: Undervisning. Foto: MostphotosLinköpings universitet har i dagarna fått pengar från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond för att starta en förprojektering som ska utveckla en modell för hur lärosäten kan samverka med företag och skola för att kunna locka fler redan yrkesverksamma till läraryrket. Pengarna kommer samtidigt som utbildningsminister Anna Ekström och ministern för högre utbildning Matilda Ernkrans (båda s) tar ett initiativ som kallas ”Samling för fler lärare”.

– Ja, det är mycket som handlar om lärarbristen just nu och vi på LiU vill bidra till att hitta lösningar på en nationell utmaning. Det har aldrig tidigare varit en så stor brist på lärare genom hela skolsystemet, säger UllaKarin Sundqvist Nilsson, projektledare.

– Vårt samhälle är ju under snabb förändring. Arbetslivet påverkas allt mer av det vi kallar den digitala transformeringen och många yrken kommer rent av att försvinna. Att vi lever under en pandemi påskyndar också behovet av ökad omställning. Då kan det vara ett alternativ för erfarna och kompetenta personer att söka sig till läraryrket. Om vi kan hitta modeller för att underlätta den här omställningen så kommer det att gagna både arbetsgivare, skolan och oss själva, poängterar UllaKarin.

Om landets universitet har haft svårt att attrahera fler studenter till lärarutbildningarna, trots en närmast säker anställning efter examen, så kanske problemet kan lösas på annat sätt men fortfarande med lärarutbildningarnas hjälp? Och i så fall kanske LiU nu har ett bra läge att bidra till en med sina erfarenheter av kompletterande pedagogisk utbildning, validering och arbetsintegrerad lärarutbildning?

– Jag är övertygad om att det finns en enorm potential om vi kan få lärosäten, skolhuvudmän, företag och omställningsorganisationer att samarbeta för fler lärare i svensk skola, säger Jörgen Nissen, dekan på Utbildningsvetenskap på LiU.

– Det här handlar om att hitta människor som har värdefullt kunnande och som vill bli lärare och bidra till skolutveckling. Lyckas vi kommer det att vara mycket positivt för skolan som får in nya kompetenser och erfarenheter, poängterar Jörgen.

Bidraget från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond är på 818 000 kronor och går till projektet ”Förprojektering Lärare med annan professionserfarenhet (LPE) – insatser i samverkan för svensk industri/näringsliv och skola”.

 


Björn Stafstedt 2020-11-12
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-13