Göm menyn

Fyra lärare prisas

Porträtt av de fyra pristagarna - Tekniska högskolans pris för framstående lärarinsatser.

Tekniska högskolans pris för framstående lärarinsatser går i år till Svante Gunnarsson, professor på ISY, Maria Lundqvist, universitetslektor på IFM, Ole Pedersen, universitetsadjunkt på ITN, och Fredrik Stahre, universitetsadjunkt på IEI.

Svante Gunnarsson prisas som en ”lysande lärare” och en pedagogisk ledare med en ”unik bredd”. Han har tidigare belönats med LinTeks Gyllene Moroten och är dessutom en av de drivande krafterna bakom införandet av CDIO-ramverket som är kärnan i LiTH:s kvalitetsarbete.

Maria Lundqvist är en ”oerhört engagerad lärare” som fokuserat på arbetssättet inom kemiutbildningarna. Hon arrangerar också luncher för att ”sprida idéer kring pedagogisk utveckling och diskutera angelägna ämnen”.

Mångårige medarbetaren Ole Pedersen har betytt mycket för LiTH:s rykte och verksamhet. Genom sin ”mjuka personlighet och stora hjärta för studenter” är han uppskattad både som lärare och kollega. Han har också bidragit till att utveckla Elektronikdesign-programmet.

Fredrik Stahre ”kombinerar ett brinnande engagemang med en ständig utveckling av sina kurser och sin pedagogik för att ge studenterna bästa förutsättningar att lära”. Han inspirerar också sina lärarkolleger att utvecklas.

Mottagarna utses av Tekniska högskolans ledning. De erhåller diplom samt 20 000 kr vardera för kompetensutveckling inom ramen för sin anställning. Priset delas i år ut för femte gången. På grund av coronaviruset genomfördes prisceremonin digitalt via Zoom.

 

 


Jonathan Pakvis 2020-11-04
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-06