Göm menyn

Anmälan blir krav för tentamen

Uppdaterad 2020-11-12:

Den 1 februari 2021 inför LiU nya tentamensregler. Alla studenter som vill tentera måste vara anmälda till det specifika tentatillfället. Under hösten pågår ett projekt för att utveckla ny funktionalitet i LiU-appen och Studentportalen.

Bild: Digital salstentaSyftet med regeländringen är att jämställa digitala salstentor med ”vanliga” salstentor och erbjuda alla studenter samma förutsättningar oavsett vilken form tentan har. Det blir också mer rättvist för studenter som behöver någon form av stöd. De kan i dag inte komma oanmälda till en tenta.

– LiU började med digitala salstentor under 2019, och där krävs redan anmälan för att få genomföra tentan. Vi har bedömt att samma regler ska gälla vid genomförande av alla salstentor, oavsett om de sker med hjälp av dator eller med papper och penna, säger Ragnhild Löfgren, utbildningsråd.

Under hösten pågår ett projekt för att underlätta regeländringen för studenterna. Främst handlar det om en utveckling av LiU-appen och Studentportalen för att skapa tydligare notifieringar inför kommande tentor i de kurser studenterna är registrerade på. Studenterna ska också enkelt kunna spara ner tentatillfällena i sina digitala kalendrar.

Studenter har alltid uppmanats anmäla sig till tentor, något som den stora majoriteten också gör. Det är bara några enstaka procent av studenterna som dyker upp oanmälda på tentatillfällena. Men från och med februari är det alltså slut med det. Den som inte är anmäld kommer inte att tillåtas genomföra tentan.

Projektledaren Patrik Högberg säger att LiU kommer att erbjuda support för studenter som av någon anledning inte kan anmäla sig på en tenta, men hoppas att det bara kommer att röra sig om enstaka fall.

För ytterligare information eller vid frågor om projektet, kontakta Patrik Högberg på patrik.hogberg@liu.se

 

En tidigare version av denna nyhet uppgav att studenter även måste vara eller ha varit registrerade på den kurs som tentan avser. Detta krav kommer dock inte att gälla från den 1 februari 2021 utan skjuts på framtiden.

Text: Jonathan Pakvis
Foto: Charlotte Perhammar


2020-11-12
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-13