Göm menyn

Nygammal internrevisionschef på plats

Leif Blomberg tillträdde som ny internrevisionschef den 5 oktober och efterträdde Rebecca Carlsson som lämnade sin tjänst i slutet av augusti och numera arbetar på Kriminalvården. Leif har tidigare arbetat på LiU och hade tjänsten som internrevisionschef fram till för bara några år sedan.

- När min ”gamla” tjänst blev vakant var det inte särskilt svårt att söka på nytt, säger Leif. Jag har varit borta från LiU i tre år men har hela tiden saknat universitetet och den speciella plats som ett universitet är. Studenter, forskare och konkurrens med andra lärosäten gör det till en stimulerande miljö att arbeta i.  

Leif vill att de som arbetar på internrevisionen ska vara med och bidra till att göra LiU till ett ännu bättre universitet utifrån sin lite speciella roll och med en annan synvinkel.

Vad gör LiU:s internrevision?

Ledningen inom universitetet ansvarar för att det finns en process för intern styrning och kontroll som fungerar på ett bra sätt så att uppgifter genomförs och universitets mål uppnås. Internrevisionen som arbetar på uppdrag av styrelsen ska granska ledningens interna styrning och kontroll. Det gör de genom riskbaserade granskningar ute i verksamheten där de lämnar rapporter med eventuella iakttagelser och rekommendationer till verksamheten och styrelsen.

Vi hälsar Leif varmt välkommen tillbaka till LiU!


2020-10-15
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-15