Göm menyn

Höstens lönerevision

På grund av coronapandemin har parterna inom industriavtalet, som sätter riktmärket för löneökningsnivån i Sverige, beslutat att skjuta upp sina löneavtalsförhandlingar. Det påverkar även lönerevisionen vid LiU.

Lönerevisionen brukar så här års vara i full gång, men till följd av coronapandemin, och de försenade förhandlingarna om nya löneavtal, har processen senarelagts även på LiU. Riktmärket för löneökningsnivån i industriavtalet är vägledande för både de statliga arbetsgivarna och övriga branscher på svensk arbetsmarknad.

Johan Nyhammar, förhandlingschefSaco-S har ett löneavtal som löper på tillsvidare, medan avtalen för OFR och Seko går ut och förhandlingar om nya löneavtal krävs. Utgångsläget skiljer sig därför​ för olika medarbetare beroende på vilket fackförbund man tillhör.

- Det som är gemensamt för samtliga är att lönerevisionen på LiU inte kommer att slutföras innan något riktmärke är fastställt. Diskussioner pågår nu mellan LiU och fackliga organisationer kring vilka moment i lönerevisionen som trots allt skulle kunna startas upp under hösten, säger förhandlingschefen Johan Nyhammar, HR-avdelningen.

Målet är att lönerevisionen ska starta så snart som möjligt, och så fort LiU har tillräckligt med förutsättningar på plats.


Johan Nyhammar 2020-10-14
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-14