Göm menyn

Spikprat vid porten

Tre doktorander har hittills nappat på bibliotekets inbjudan att berätta om sin avhandling i samband med spikningen. Nu hoppas biblioteket att fler ska nappa på erbjudandet.

Olav Nygård spikningspratar.Som ett led i att uppmärksamma doktorander och deras forskning i Norrköping och också för att inspirera studenter att gå vidare med högre studier bjuder Campus Norrköpings bibliotek in doktorander att hålla en kortare presentation om sin avhandling i samband med spikningen. De tre doktorander som hittills gjort det har förärats bibliotekets guldspik i blått band. 

- Vi hoppas att det ska bli ett trevligt och lättsamt uppmärksammande av denna milstolpe i arbetet mot disputation, och att fler ska nappa på möjligheten, säger Britt Omstedt som tillsammans med kollegan Kerstin Annerbo är bibliotekarierna bakom evenemanget. Några institutioner och avdelningar har redan lagt in det som rutin i instruktionerna till doktorander inför disputation. 

Biblioteket står för annonsering före och dokumentation i efterhand i sociala medier.
Bild: Guldspik i blått band.- Vi tycker det är roligt att göra det här evenemanget och de som hittills deltagit har varit glada över att få dela med sig och samtidigt få lite uppmärksamhet, säger Britt Omstedt. Presentationen ska vara kort, fem till sju minuter. Det ska ju inte ses som en ytterligare belastning för doktoranderna. Biblioteket kan erbjuda en tv-skärm för att visa en presentation eller mjuk skärm för poster el. dyl. Men man kan också bara prata, utan hjälpmedel.

Vill du spikningsprata?

Välkommen att kontakta Britt Omstedt britt.omstedt@liu.se  eller Kerstin Annerbo kerstin.annerbo@liu.se  för att boka en tid.

 


2020-10-05
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-05