Göm menyn

Så kan du bidra till fortsatt låg smittspridning

Smittspridningen av covid-19 är just nu låg i Sverige, men än är faran långt från över. Tillsammans bidrar vi till en fortsatt positiv trend.

Bild: Medarbetare i Infocenter med corona-information i förgrunden. Foto: Anna NilsenÄnda sedan i våras har verksamheten präglats av corona-pandemin och många av frågorna har handlat om hur verksamheten ska hantera medarbetare och studenter som blivit smittade av covid-19. Men också om hur vidare smittspridning ska undvikas. Nu finns lärdomar och rekommendationer sammanfattade i en vägledning för hur man kan agera vid förekomst av smitta.

- Den vägledning vi skrivit ner handlar om hur studenter och medarbetare ska/bör agera om man blir sjuk i covid-19, säger Joakim Nejdeby, stabschef för LiU:s centrala krisledning. Vägledningen ger också stöd till chefer, studievägledare, kursansvariga och andra medarbetare som hamnar i situationen där en student eller medarbetare informerar om att den är smittad.

Enligt smittskyddslagen måste varje individ medverka till smittspårning och har själv ett ansvar för att informera de personer som man träffat dygnet innan man fick de första symtomen. Studenter och medarbetare uppmuntras att självmant informera LiU om man blivit smittad. Viktigt att understryka är att universitetet aldrig aktivt kommer att efterfråga sådana uppgifter, men chefer, lärare eller kursansvarig kan hjälpa till med att informera personer som den smittade varit i kontakt med.

- Det är viktigt att vi hanterar uppgifter om sjukdom med stor respekt för den personliga integriteten, säger Joakim Nejdeby. LiU:s åtgärder bör alltid vidtas med strävan om att samtidigt motverka spekulation och onödig oro. Därför är det helt frivilligt om man vill vara öppen med sitt namn.

 

De åtgärder som LiU rekommenderar lärare, studievägledare, chefer eller andra som får information om att någon har covid-19 är:

  • Diskutera med studenten/medarbetaren. Det viktiga är att de som behöver få information får det, det vill säga de som den smittade varit i kontakt med dygnet innan de första symtomen. Kom överens om vilka det är.
  • Säkerställ om studenten/medarbetaren vill vara öppen med sitt namn eller vill hålla det för sig själv.
  • LiU har som organisation inget ansvar i smittspårningen men bistår gärna. Det kan till exempel handla om att skicka mail till studenter i en klass eller kolleger på en arbetsplats. Även om studenten/medarbetaren medgivit att universitetet delger namnet på den smittade, rekommenderas att man inte skriver detta i ett brev eller berättar det inför en hel klass eller avdelning. Det är viktigt att hantera den smittades integritet med stor varsamhet.

De åtgärder som LiU rekommenderar enskilda studenter och medarbetare är:

  • Du har som enskild individ skyldighet enligt smittskyddslagen att medverka till smittspårning och ett ansvar att informera de personer du träffat och kan ha smittat.
  • LiU uppmuntrar studenter och medarbetare att självmant informera LiU om man blivit smittad. Det är frivilligt men LiU kan hjälpa till så att de som behöver få informationen får det.
  • Var beredd på att du kan få ett samtal eller mail om att någon i din närhet har covid-19.

 


2020-09-24
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-24