Göm menyn

Nystart för värdegrundsarbetet

Bild: Medarbetare i workshop

 

Under hösten sätter LiU:s värdegrundsarbete igång på allvar, efter att ha blivit försenat på grund av coronapandemin. Men inget ont som inte har något gott med sig: materialet till workshopparna är nu bättre än någonsin efter de synpunkter som verksamheten givit!

Att LiU ska arbeta fram en gemensam värdegrund, och i samband med detta inom hela verksamheten titta på olika etiska utmaningar, är ett så kallat prioriterat vägval som slagits fast av universitetsstyrelsen. Arbetat med att ta fram material till de workshoppar som alla enheter inom LiU ska genomföra var i det närmaste klart när coronapandemin slog till och omöjliggjorde större fysiska möten.

- Just då tyckte vi naturligtvis att det var väldigt olyckligt för värdegrundsarbetet. Men vi har lyckats hålla ett antal möten digitalt och samlat på oss värdefull erfarenhet, säger Lotta Löfgren Cassergren som är processledare för värdegrundsarbetet.
- Erfarenheterna har fått oss att göra inriktningen på varje workshop mer konkret och kopplat till realistiska arbetssituationer och mindre teoretisk, men vi har också fått tid på oss att fördjupa bakgrundsmaterialet ytterligare, konstaterar Lotta.

En del som saknades från början var förklaringar, och forskarbakgrund, till att LiU väljer att använda nyckelorden trovärdighet, trygghet och tillit.
- I de workshoppar som vi ändå kört har vi fått många synpunkter och tips på hur vi ska genomföra arbetet, säger Linda Schultz i arbetsgruppen för värdegrundsarbetet som lett flera av de möten som varit. Hennes erfarenhet är att intresset och engagemanget är stort för att arbeta med etiska frågeställningar.

- Att ta upp värdegrundsfrågor handlar mycket om att utveckla kollegialiteten och det gemensamma lärandet arbetskamrater emellan, säger Linda.

En viktig grupp i arbetet är naturligtvis LiU:s chefer som inte bara ska initiera arbetet bland sina medarbetare utan också hitta en process för fortsatt arbete på hemmaplan.
- För värdegrundsarbete är inte något som plötsligt avslutas bara för att man haft en workshop. Och arbetet börjar inifrån i de utmaningar som är oss närmast, säger Lotta Löfgren Cassergren.

 

Snabbknapp till värdegrundsarbetet

På Insidans startsida finns nu en "knapp" LiU:s värdegrundsarbete, som snabbt tar dig till det instuderingsmaterial och de övningar som kan användas vid höstens workshoppar.

 


Björn Stafstedt 2020-09-07
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-08