Göm menyn

Tillfälliga avsteg från utbildningsplaner

(OBS! Det här är en nyhetsartikel som inte uppdateras. Stöd och vägledning till studenter och medarbetare tillhandahålls kontinuerligt på insidan.liu.se/corona)

LiU har beslutat om successiv återgång till campusförlagd verksamhet under hösten 2020. Men med hänsyn till rekommendationerna om avstånd och större samlingar, tillåts fortsatt tillfälliga avsteg från kurs- och utbildningsplaner.

Den 19 mars 2020 beslutade LiU att tillåta vissa tillfälliga avsteg från beslutade kurs- och utbildningsplaner samt från Riktlinjer för utbildning och examination för att minska smittspridning av det nya coronaviruset.

I början av juni fattade LiU beslut om successiv återgång till campusförlagd verksamhet under hösten 2020. Detta efter att Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendation om att distansundervisning skulle upphävas från och med 15 juni. Men med hänsyn till rekommendationer om att hålla avstånd och undvika större sociala sammanhang måste tillgången till lokaler prioriteras mellan olika fysiska inslag i verksamheten.

LiU beslutar därför att fortsatt tillåta tillfälliga avsteg från beslutade kurs- och utbildningsplaner och från Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vad gäller former för undervisning och examination under höstterminen 2020.

Beslut att tillåta tillfälliga avsteg från kurs- och utbildningsplaner höstterminen 2020 med anledning av coronavirussjukdom covid-19 (pdf)

 


Elisabet Wahrby 2020-07-10
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-08-25