Göm menyn

Fortsatt arbete efter branden

På fredagsmorgonen var branden i labbet i Tema-huset släckt och arbetet med att bedöma skadorna och hitta lösningar för den fortsatta verksamheten kunde börja. Än finns ingen teori om vad som kan ha orsakat branden.

Det var strax före klockan tre på fredagsmorgonen som en brand bröt ut i labbet i Temahuset. Det visade sig vara en mindre del av labbet som brunnit, men rök och sot påverkar hela labbet och hela byggnaden.

Interiör av branden i Tema-huset.

Under fredagsmorgonen kunde forskningsingenjörer och restvärdesledare börja gå igenom labbet för att se vad som är förstört och vad som kan räddas. Delen av labbet som brann är en verkstad med framför allt elektronisk utrustning, inga brandfarliga kemikalier eller gaser. Verksamhet pågår ständigt i labbet, just nu i något mindre omfattning på grund av corona och distansläget. Dessutom är viss utrustning ute i fält. Inga människor fanns heller i byggnaden när branden bröt ut och ingen är skadad. Undervisningslabbet finns i Norrköping och påverkas inte alls.

- Nu är läget under kontroll men det är väldigt mycket sot på labbet. Vi har ingen teori om vad som kan ha hänt. Just nu jobbar vi med att försöka bedöma skadornas omfattning, säger Per Gyberg, prefekt på Tema. Apparater och utrustning kan man köpa nytt men år av forskning är oersättlig. Det vi framför allt är oroliga för är biogasreaktorerna.
Det är också angeläget att få igång verksamheten snabbt igen.

- Labbet kan inte användas, det måste saneras först, och det är angeläget att snabbt hitta lösningar för det som är viktigt att hålla igång, säger David Bastviken, professor på Tema. Vi har verksamhet som pågår kontinuerligt, projekt under lång tid där prover kommer in hela tiden.
- Det här är ingen rolig historia, fortsätter David Bastviken. Det är en mindre del av labbet som brunnit, det kunde varit värre. Jag är glad för att branden upptäcktes snabbt och jag vill ge en stor eloge till alla inblandade för ett fantastiskt bra jobb.

- Röklukten sticker i hela Tema-huset, kanske i D-huset också, och jag har avrått medarbetarna från att vara på plats i på jobbet. Tur i oturen är ändå tidpunkten med tanke på att många jobbar på distans redan och terminen är nästan slut, säger Per Gyberg, som också berömmer insatsen.
- Hela händelsen sköttes otroligt proffsigt av alla inblandade – LiU:s krisledning, Akademiska Hus, närmast berörd personal på Tema och, inte minst, Räddningstjänsten. Lokalförsörjningsenheten har redan hört av sig om att hitta andra lokaler för vår verksamhet och IFM har genom det snabbt gett besked om att de hjälper till. Fantastiskt fint!
 

Exteriör, Tema.

Exteriör, Tema.

Forskningsingenjören Mårten Dario iklädd skyddsmask.

Forskningsingenjören Mårten Dario beskådar röran.

Två män som börjat sanera golv.

Interiör, Tema.

Interiör, Tema.


Text: Elisabet Wahrby
Foto: Charlotte Perhammar


2020-06-12
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-12