Göm menyn

Den interna organisationen inom IFSA förändras

Universitetsdirektören har beslutat att en ny enhet inrättas, Forskningsprogramenheten/Program Office (PO), inom Internationaliserings-, forskningsstöds- och samverkansavdelningen (IFSA) från och med den 1 september 2020.

Grants Office som är forskningsfinansieringsenheten inom IFSA har expanderat kraftigt under de senare åren och två tydliga verksamhetsgrenar har formats, forskningsfinansieringsstöd och koordineringsstöd till större forskningsprogram. Att de två verksamhetsområdena ingår som två separata delar i IFSA:s totala verksamhet ska därför tydliggöras och ett hållbart ledarskap för båda verksamheterna säkerställs.

Elina Hjertström blir enhetschef för den nya enheten Forskningsprogramenheten/Program Office (PO) och Agneta Jansson ersätter Michael Lögdlund och blir enhetschef för Forskningsfinansieringsenheten/Grants Office (GO). Både Elina och Agneta tillträder som enhetschefer den 1 september.

En ytterligare förändring inom IFSA som beslutet innefattar är att Caroline Sturesson utsetts till efterträdare för Karin Gibson som enhetschef för Internationella enheten/International Office (IO). Caroline tillträdde som enhetschef i och med att beslutet togs den 30 april.

 


Mindy Leuchowius 2020-05-15
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-15