Göm menyn

eISP ska ersätta nuvarande individuella studieplaner

En arbetsgrupp har påbörjat arbetet för att införa gemensamma digitala individuella studieplaner för doktorander. Dessa så kallade eISP ska införas på tre pilotinstitutioner under hösten och på resten av LiU under 2021.

Idag använder fakulteterna olika mallar för de individuella studieplanerna, ISP, som också kan variera mellan olika institutioner. Hanteringen av studieplanerna är administrativt tungt och det kan vara problem att flytta information från Ladok, då det inte finns någon koppling till det systemet. För ett par år sedan riktade dessutom UKÄ, Universitetskanslersämbetet, viss kritik mot LiU:s hantering av ISP.

Bild: Patrik Högberg, projektledare. Foto: Mikael SönneDen nya elektroniska plattformen är webbaserad och tillåter uppdateringar direkt från Ladok. Alla arkiveringar görs automatisk och revideringar och andra åtgärder aviseras för användarna. ISP tas fram i ett flöde med en tydlig ansvarsfördelning mellan olika roller, till exempel handledare, administratör och doktorand.
- Målet är att få till samma hantering av ISP för alla på hela LiU, säger projektledaren Patrik Högberg.

Det nya systemet har utvecklats på uppdrag av Göteborgs universitet och används i dag vid fem svenska lärosäten. På LiU ska det införas på tre institutioner - IEI, IDA och HMV - under hösten, och på övriga institutioner under nästa år.

- Vi kommer att ha kontakt med verksamheterna för att hitta en tidpunkt då det passar. Det kommer också att göras en utvärdering av hur plattformen fungerar på de tre första pilotinstitutionerna, säger Patrik Högberg.

Alla befintliga individuella studieplaner ska läggas in i systemet, möjligen med undantag då  doktoranden bara har kort tid kvar till disputationen. I de fallen kan man behålla den gamla ISP.
- Att föra över materialet innebär förstås en del arbete, men annars ser jag bara fördelar för användarna. Plattformen ger stöd och hjälp och meddelar till exempel om en plan inte är godkänd eller behöver kompletteras. I dag kan det ligga utprintade planer som ingen riktigt har koll på, säger Patrik Högberg.

En annan viktig skillnad är att de elektroniska individuella studieplanerna blir gemensamma för hela LiU, oavsett vilken fakultet eller institution det handlar om. Det system som i dag används på Göteborgs universitet kommer att konfigureras för LiU, men med innehåll som är gemensamt för hela universitetet. Mindre anpassningar till skilda verksamheter kan dock vara möjliga.

Mycket av projektarbetet just nu handlar om att definiera arbetssätt och vilka roller som ska ha tillgång till plattformen. Arbetet sker i en projektgrupp och styrs av en ledningsgrupp (se mer i presentationen nedan). På de tre pilotinstitutionerna finns också test- och referensgrupper utsedda.
- I slutet av juni hoppas vi ha en testmiljö framme som det går att titta och känna på. Det kommer också ett nyhetsbrev och så småningom mer information här på webben.

Vill du veta mer eller tycka till om projektet?

Då är du välkommen att kontakta projektledaren Patrik Högberg, patrik.hogberg@liu.se

 

Beslut om projektdirektiv för införande av en gemensam elektronisk individuell studieplan (ISP) vid Linköpings universitet (pdf)

Presentation Införande av eISP vid LiU (pdf)

 

 


Mikael Sönne 2020-05-12
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-12