Göm menyn

För många studenter i Studenthuset i coronatider

Sedan några dagar är trenden att allt fler studenter söker sig tillbaka till campus och framför allt Studenthuset på Campus Valla. Den utvecklingen vill nu universitetsledningen stoppa.

När LiU gick in i så kallat distansläge, där alla studenter och medarbetare som kan ska vara hemma, var närvaron på campus påtagligt mycket lägre. Men sedan några dagar är det nu relativt hög beläggning på Studenthuset på Campus Valla, vid vissa tider är studieplatserna upptagna till hälften.

- För att minska risken för smittspridning vill vi därför glesa ut antalet besökare så att endast de som inte har möjlighet att stanna hemma kommer till Studenthuset, säger Joakim Nejdeby som leder den centrala krisledningsgruppen vid LiU. 

- De studenter som söker sig till Studenthuset, eller andra lokaler på LiU, uppmanas att hålla avstånd till varandra, tvätta händerna ofta och gå hem om de börjar känna sig sjuka. För att minska risken för smittspridning ytterligare kan vi behöva minska antalet studieplatser eller införa något slags bokningssystem, säger Joakim Nejdeby.

 

Minskade öppettider på biblioteket

Från och med lördag 28 mars och tills vidare gäller begränsade öppettider på biblioteken, med anledning av coronavirus och risken för smittspridning.

  • Bibliotekslokalerna på Campus Norrköping och Campus US har öppet vardagar mellan klockan 12.00 och 15.00. Stängt på helgerna.
  • På Vallabiblioteket i Studenthuset är lånedisken bemannad vardagar klockan 12.00-15.00. Bokmagasinet på plan 1 är fortsatt stängt för besökare. Litteratur därifrån beställs via katalogen och hämtas på plan 3.
  • E-poststöd till användare vardagar mellan klockan 8.00 – 17.00
  • Lånetid av kursreferens utökas från dagslån till tre dagar. Fredag återlämnas på måndag.
  • Fråga biblioteket (on-line chattstöd) öppet som vanlig mellan klockan 10.00 och 16.00.

Tips om distansjobb: Jobba hemma med biblioteket

 


Björn Stafstedt 2020-03-25
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-26