Göm menyn

Stärk din digitala pedagogiska kompetens

Illustration av onlineutbildning.

Med anledning av coronaviruset covid-19 finns det anledning att fundera över hur LiU ska agera vid ett scenario där campusbaserade aktiviteter tillfälligt kan behöva ersättas med onlineundervisning. Didacticum har information om hur du kan hantera undervisningsmoment digitalt.
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-12