Göm menyn

Krisledning aktiverad på grund av coronavirus

(OBS! Det här är en nyhetsartikel som inte uppdateras. Stöd och vägledning till studenter och medarbetare tillhandahålls kontinuerligt på insidan.liu.se/corona)

Universitetets centrala krisledningsorganisation har aktiverats på grund av att det första coronafallet konstaterats i Östergötland. Även studenter och medarbetare vid LiU har testats men ännu inte konstaterats sjuka.

Den centrala krisledningsorganisationen är en central ledningsfunktion vid Linköpings universitet som aktiveras i händelse av kris eller extraordinära situationer.
Krisledningen förbereder verksamheten för flera olika scenarier, till exempel där studenter eller medarbetare insjuknar i sjukdomen covid-19.

På måndagkvällen konstaterades det första coronafallet i Östergötland. Dessutom har ett antal medarbetare och studenter vid LiU testats för corona-smitta. Anledningen till testerna kan vara att de uppvisat symptom efter att ha varit i ett smittdrabbat område, eller varit i kontakt med någon som uppvisat symptom. Ännu har ingen konstaterats vara smittad.
Det är av de här skälen som krisledningsorganisationen på LiU aktiverats.

Medarbetare och studenter som testats för corona/covid19 ska arbeta eller studera hemma till dess att provsvaren kommer. När provsvaren är klara, beslutar behandlande läkare om åtgärder. Ansvarig läkare genomför också smittspårning, varvid personer som den sjuka varit i kontakt med kommer att kontaktas.

Vi uppmanar alla medarbetare och studenter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om du uppmärksammar symptom ska du sjukanmäla dig och stanna hemma. Får du luftvägssymptom som hosta, andningssvårigheter eller feber, och haft nära kontakt med en person som har fastställd coronavirussjukdom covid-19 eller varit i ett smittdrabbat område ska du också kontakta sjukvården via telefon 1177 för bedömning och eventuell provtagning.

 

Kontakt och frågor

Studenter hänvisas till Infocenter

Medarbetare hänvisas till sin närmaste chef.
Både studenter och medarbetare kan också att maila frågor till corona@liu.se

Chefer hänvisas till stabschef Joakim Nejdeby, joakim.nejdeby@liu.se

Mer information om hur LiU förhåller sig till coronaviruset finns på insidan.liu.se/corona


2020-03-10
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-08-24