Göm menyn

Grön resplan för Campus Valla

Bild: Cyklar vid C-huset. Foto: Anna Nilsen

 

Tätare turer och billigare kollektivtrafik. Det är svaret som många gav i den resvaneundersökning som genomfördes i april 2019. Nu finns en Grön Resplan för Campus Valla med förslag på hur man kan minska bilresorna.

Gröna resplaner är handlingsplaner för att åka andelen hållbara och energieffektiva pendlingsresor. Projektet drivs av Linköpings kommun i samarbetet med olika nyckelaktörer, till exempel fastighetsägare och större arbetsplatser, som exempelvis Campus Valla.

Grön resplan handlar om att minska bilresandet och förenkla cykling, gång och kollektivtrafik. Det handlar också om att använda fossilfria drivmedel. Även tjänsteresor brukar ingå i gröna resplaner.

Bild: Broshyr Grön Resplan Campus VallaI april 2019 gjordes en enkätundersökning där anställda på Campus Valla fick svara på frågor om den dagliga pendlingen och i viss mån tjänsteresor.

Totalt svarade 738 personer på enkäten och det visade sig att bil och cykel var de dominerande färdsätten till och från arbetet.

Det viktigaste skälet till val av färdmedel var tidsvinst, följt av bekvämlighet och miljöskäl.

Nu har resultatet sammanställts och efter en workshop har åtgärder för ett mer hållbart resande till Campus Valla tagits fram.
I broschyren kan du läsa mer om resultatet, åtgärder och Grön Resplan för Linköpings universitet, Campus Valla.

 

Läs också:

Grön resplan för klimatsmartare transporter

Gröna resplaner – klimatsmart arbetspendling

 


Elisabet Wahrby 2020-03-05
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-05