Göm menyn

Kontinuitetsplan för hantering av covid-19

För att minska LiU:s sårbarhet och öka motståndskraften mot händelser som kan påverka verksamheten, har universitetsledningen tagit beslut att ta fram en så kallad kontinuitetsplan.

Under januari 2020 identifierades ett nytt coronavirus som orsakar sjukdomen covid-19. Viruset har resulterat i smittspridning i flera länder, även i Europa. I norra Italien har till exempel ett tiotal samhällen satts i karantän och olika verksamheter stängts, däribland universitet som stängts under två veckor.

Folkhälsomyndigheten bedömer i nuläget att risken är mycket hög för att personer upptäcks i Sverige som smittats av viruset och gör samtidigt bedömningen att risken för allmän smittspridning i Sverige är måttlig.

Med tanke på karaktären i LiU:s verksamhet är det inte osannolikt att en medarbetare här drabbas av covid-19. LiU gör därför bedömningen att myndigheten måste ha en god kontinuitetsplanering för att säkerställa verksamheten i händelse av ett allmänt utbrott, en pandemi.

Universitetsledningen har mot den här bakgrunden beslutat genomföra en övergripande kontinuitetsplanering för att säkra verksamheten vid följande scenarier:

  • En enskild medarbetare eller student drabbas av covid-19
  • Omkring 25 procent av medarbetarna och studenterna är frånvarande på grund av sjukdom/vab/karantän, det vill säga att verksamheten är kraftigt påverkad
  • Om LiU beordras eller själv beslutar att stänga ned verksamheten till exempel under en period av 14 dagar.

Bild: Joakim Nejdeby, Joakim Nejdeby, som leder LiU:s centrala arbetsgrupp för CoronvirusetArbetet med att ta fram den övergripande kontinuitetsplanen leds av den särskilda arbetsgruppen för hantering av det nya coronaviruset. Samtliga fakulteter, institutioner och enheter ska bidra till genomförandet och arbetet ska vara klart senast den 16 mars 2020.

- Genom att göra en LiU-övergripande kontinuitetsplanering skapar vi förutsättningar för att kunna hantera olika scenarier. Vi tänker helt enkelt efter innan något har hänt, med förhoppningen att inte behöva använda planerna, säger Joakim Nejdeby som leder den särskilda arbetsgruppen.

Universitetsledningen förtydligar att verksamhetens ambitionsnivå ska vara att upprätthålla ordinarie verksamhet till dess att annat beslut är fattat.

Beslut om framtagande av kontinuitetsplan för hantering av coronavirussjukdom covid-19 (pdf)

 


Elisabet Wahrby 2020-03-02
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-02