Göm menyn

Video istället för virus

Vad gör man när disputationen är i fara för att opponenten är strandsatt i Sydkorea på grund av Coronaviruset? Jo, man ordnar en videolänk. Och sparar samtidigt tid, pengar och utsläpp.

Bild: Disputation med opponent på länkHur gick det?
- I vanliga fall gör jag ju sändningar där många människor tittar samtidigt, men här blev den exklusiv liveström för en enda, men superviktig deltagare. Det var ju också viktigt att professor Kim kunde se och höras utan fördröjning, men det funkade fantastiskt bra och disputationen kunde genomföras enligt plan, säger Per Wistbo Nibell på Kommunikationsavdelningen som var den som fick rycka ut och ordna videolänken.

Det här var en akut och unik situation och lösningen hör inte till vanligheterna. Den godkändes i det här fallet av forskarutbildningsnämnden på grund av Coronaviruset.
- Vi hade som backup-plan att en person i betygskommittén var redo att rycka in som opponent om något skulle fallera med tekniken. Det finns alltid en reserv i betygskommittén, men inte en reserv-opponent, säger handledare Magnus Jonsson.

Om nu Coronaviruset kan säga ha något gott med sig så har det i det här fallet bidragit till att spara tid, pengar, koldioxidutsläpp och tagit LiU ett litet steg närmare miljömålet att minska flygresorna med 15 procent i år.

Disputationen gick bra och avhandlingen godkändes. Den som disputerade var Mina Shiran Chaharsoughi som försvarade sin avhandling inom tillämpad fysik på ITN, med titeln ”Hybrid Plasmonics for Energy Harvesting and Sensing of Radiation and Heat”. Opponent på länk var professor Eunkyoung Kim, Yonsei University, Korea.

 

 

 


Elisabet Wahrby 2020-02-28
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-28