Göm menyn

Kandidat till rektor för Linköpings universitet presenteras för samråd

Universitetsstyrelsens rekryteringsgrupp har beslutat att för samråd om ny rektor föra fram professor Jan-Ingvar Jönsson, Linköpings universitet. Jan-Ingvar Jönsson möter i nästa vecka de fyra samrådsgrupper som har utsetts att företräda studenter, lärare, övriga anställda och akademisk och administrativ ledning.

Bild: Jan-Ingvar JönssonJan-Ingvar Jönsson anställdes vid LiU 2003 och är professor i medicinsk cellbiologi vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, BKV. Han är sedan 2016 huvudsekreterare för medicin och hälsa samt klinisk forskning vid Vetenskapsrådet.

- Jag är mycket glad över att kunna presentera Jan-Ingvar Jönsson som kandidat till rektorsposten vid Linköpings universitet, säger Lena Sommestad, ordförande i Universitetsstyrelsen.

- Jan-Ingvar Jönsson är en mycket väl meriterad forskare och lärare med bred erfarenhet av ledningsuppdrag på olika nivåer, såväl inom det egna lärosätet som i nationella och internationella sammanhang. Han uppfyller på ett utmärkt sätt hela bredden i den uppställda kravprofilen.

Det är en enig rekryteringsgrupp som vill föra fram Jan-Ingvar Jönsson som högst rankad kandidat till samråd.

- Som ordförande sätter jag stort värde på den samsyn som finns mellan företrädare för allmänintresse, studenter, lärare och adjungerad facklig företrädare i rekryteringsgruppen, säger Lena Sommestad. Vi har genomfört en omfattande och omsorgsfull rekryteringsprocess och är övertygade om att Jan-Ingvar Jönsson kan möta de höga förväntningar som finns såväl internt som externt.

Ny rektor ska tillträda 1 juli 2020 när nuvarande rektor Helen Dannetuns förordnande löper ut. Regeringen fattar det slutliga beslutet om vem som blir ny rektor vid Linköpings universitet, efter förslag från Universitetsstyrelsen. En universitetsrektor förordnas i regel för en period om sex år och kan omförordnas på tre år, dock högst två gånger. 

Fakta om rekryteringsprocessen

Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt möte den 11 september 2019 om proceduren för att ta fram förslag till ny rektor. En rekryteringsgrupp bildades som leds av Universitetsstyrelsens ordförande Lena Sommestad.

Rekryteringsgruppen arbete har baserats på den kravprofil för rektor vid LiU som fastställdes av universitetsstyrelsen vid sammanträdet den 16:e oktober 2019.

I gruppen ingår utöver ordförande vice ordförande Dan Jangblad, styrelsens lärarledamöter Elin Wihlborg, Mats Fahlman och Markus Heilig samt styrelsens studentledamöter, Sofia Ritenius, Ludwig Modahl Edström och Elin Fägerstam. För de lokala fackliga organisationerna har Krzysztof Marciniak, utsetts som adjungerad representant.

Gruppen har biståtts av universitetsdirektör Kent Walterson, HR-direktör Pia Rundgren samt universitetsstyrelsens sekreterare Jenny Ljung.

Samråd sker med fyra samrådsgrupper.  Samråd är det arbetssätt som används på Linköpings universitet för att uppfylla Högskoleförordningens krav på hörandeförfarande i rekryteringsprocessen, ref 2 kap 8 § HF: ”Innan styrelsen lämnar sitt förslag till regeringen skall den höra lärarna, övriga anställda och studenterna på det sätt som styrelsen har bestämt”. Fyra samrådsgrupper för studenter, lärare, övriga anställda och akademisk och administrativ ledning ger möjlighet till ett brett hörandeförfarande. Samrådsgrupperna är inte beslutande organ utan samrådsorgan i den bemärkelsen att de ger sina reflektioner och perspektiv till rekryteringsgruppen.

  • Samrådsgruppen för studenter består av 10 personer som har utsetts av studentkårerna gemensamt.
  • Samrådsgruppen för lärare består av 30 personer, varav 12 har utsetts av styrelsen för Tekniska fakulteten, 8 har utsetts av styrelsen för Filosofiska fakulteten, 7 har utsetts av Medicinska fakulteten och 3 har utsetts av området Utbildningsvetenskap.
  • Samrådsgruppen för övriga anställda består av 15 personer som har utsetts av de lokala fackliga organisationerna vid universitetet.
  • Samrådsgruppen med representanter för universitets akademiska och administrativa ledning består av 12 personer som har utsetts av ordföranden i samråd med rektor.

Samråd äger rum 26 och 27 februari.

Kontaktperson:

Universitetsstyrelsens ordförande Lena Sommestad

lena.sommestad@lansstyrelsen.se,  010-224 33 83

 

Rekryteringsgrupp

Lena Sommestad: lena.sommestad@lansstyrelsen.se

Dan Jangblad: dan.jangblad@live.se

Lärarnas representanter

Markus Heilig: markus.heilig@liu.se

Mats Fahlman: mats.fahlman@liu.se

Elin Wihlborg: elin.wihlborg@liu.se

Studenternas representanter

Sofia Ritenius: ko@stuff.liu.se

Ludwig Modahl Edström: ko@lintek.liu.se

Elin Fägerstam: ko@consensus.liu.se

Facklig representant

Krzysztof Marciniak: krzysztof.marciniak@liu.se

 

 


2020-02-18
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-18