Göm menyn

En givande vägg

Bild: Knappar på Givarväggen i Studenthuset. Foto: Magnus Johansson

För den som vill bidra till att sätta guldkant på Studenthuset finns alla möjligheter. Flera har redan gjort det och deras namn kan man se på givarväggen i Studenthuset, en vägg som ska växa. Det här är ett långsiktigt arbete.

Många har säkert sett ”formerna” som sitter uppsatta på väggen vid hissarna i Studenthuset, med namn på både företag och enskilda personer som stöder Studenthuset.
- Det var i samband med invigningen av Studenthuset som vi öppnade möjligheten att med en donation sätta guldkant på Studenthuset, säger Marina Keteli på LiU Donation och ansvarig för Givarväggen. Än så länge har vi bara vänt oss till universitetets ”närmaste vänner”, men vi erbjuder alla som vill bidra till att utveckla verksamheter i huset att sätta sitt namn på väggen. Väggen är en installation som förändras och växer.

Bild: Marina Keteli och Kicki Lyngenberg, LiU Donation. Foto: Magnus Johansson- Vi vill gärna involvera vår omgivning att utveckla det tillsammans med oss, fortsätter Marina Keteli. Vår vision är ”Alla tiders mest dynamiska studiemiljöer” och just nu ligger fokus på tre ändamål:

DigiMaker. Här ligger LiU i framkant i Sverige men det finns stora visioner för den här verksamheten och hur den kan växa. Med ett finansiellt tillskott till tekniken kan de nå lite längre och vidareutveckla området digital medieproduktion och kommunikation.

Didadacticum. LiU vill ha de vassaste lärarna och de utvecklas vid Didacticum som satsar på utveckling av ny teknik och verktyg för undervisning. Med ekonomiskt stöd till utrustning kan de utveckla fler innovativa metoder och nya roliga sätt att undervisa på.

Aktiviteter. LiU vill skapa förutsättningar att utveckla programverksamheten och engagera människor världen över att hålla inspirerande föredrag i Studenthuset, såväl för studenter och forskare som för alumner, företag och andra nyfikna.

Vad får man då om man donerar pengar till Studenthuset?
- Man blir en möjliggörare till LiU och får chansen att göra ett bestående avtryck. Alla som bidrar med belopp från 5 000 kronor får en egen ”knapp” på givarväggen. Storleken beror på hur mycket man donerat, säger Marina Keteli.

LiU Donation erbjuder också utvalda personer att för en summa från 5 000 kronor få namnge en stol i styrelserummet. Där finns 39 stolar och rektor Helen Dannetun köpte den första. Stolarna är främst tänkt att erbjudas till personer inom akademin, såsom emeritus, rektorer eller betydelsefulla personer som jobbat vid LiU.

Bild: Grupprummet Svanberg. Foto: Magnus JohanssonDet finns också möjlighet att namnge ett grupprum, för en donation från 50 000 kronor. Det har personer som Fredrik Lundberg, Carl-Henric Svanberg och Viveka Adelswärd samt LiU:s strategiska partner Ericsson gjort, alla med nära kopplingar till LiU. Man blir väl exponerad för studenterna i både bokningssystemet och på egen namnskylt utanför rummet.
- Dessutom får man lämna ett citat som står på väggen i rummet, säger Marina Keteli. Det här är publika ytor, synligheten är hög bland studenterna och donatorerna väljs med omsorg.

Givarväggen är en möjlighet att visa sitt stöd för de som vill inspirera och stötta verksamheten, inte som en reklamplats.
- Väggen är till för LiU:s ”vänner”, de som redan har en koppling till och visat intresse för universitet, säger Kristina Lyngenberg, också på LiU Donation. Här finns nu både byggpartners, alumner, anställda, före detta anställda och strategiska partners representerade. Det är ett långsiktigt arbete, liksom för universitetets övriga relations- och donationsarbete.

Sedan Studenthuset invigdes har några nya donatorer tillkommit, ytterligare några är på väg in.
- Folk pratar om Givarväggen och vilka möjligheter den ger, säger Kristina Lyngenberg. Studenthuset är en fantastisk mötesplats och vi har många fler idéer om hur vi kan nyttja det. Vi har bland annat pratat om att skapa en ”Wall of alumni” med bilder och inspirerande citat från alumner. Vår förhoppning är att alumner kan fungera som bra förebild för alla studenter och kanske i en framtid få dem att vilja återvända för att ge tillbaka och inspirera nya studenter.

Mer om LiU Donation

 


Elisabet Wahrby 2020-02-14
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-14