Göm menyn

Popveckan i UR Play

Missade du föreläsningarna under populärvetenskapliga veckan? Nu är föreläsningarna tablålagda i Kunskapskanalen. Titta på TV eller se redan nu i UR Play.

Populärvetenskapliga veckan i UR Play

 

13 jan

16:40 Är internetbehandling lika effektivt som psykolog?

Internet har inneburit nya sätt att bedriva vård och behandling. En stor mängd forskning visar att internetbaserad psykologisk behandling fungerar. Exempel på ny forskning är kring tonåringar med psykisk ohälsa, behandling av ensamhet samt internetbehandling på olika språk. Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi, berättar. Arrangör: Linköpings universitet.

 

14 jan

16:10 Preventivmedel - visst är det bra

Vi lever i ett samhälle där vi tar för givet att man ska kunna ha sex utan risk för graviditet. Det är dock långt ifrån självklart. Många kvinnor kan eller vill inte använda alla metoder. Jan Brynhildsen, professor i obstetrik och gynekologi, studerar olika preventivmedels effekter med syftet att hitta de optimala preventivmedlen. Arrangör: Linköpings universitet.

16:30 Satan som symbol för frihet och rättvisa

Satan har ofta varit en symbol för den ultimata ondskan. Men för en växande grupp av människor står Satan för frihet, feminism och rättvisa – för uppror mot korrupta auktoriteter. Vad är modern satanism och hur har detta blivit en kamp för mänskliga rättigheter? Fredrik Gregorius, universitetslektor i religionsvetenskap berättar. Arrangör: Linköpings universitet.

15 jan

16:00 Yra höns och korkade hönshjärnor?

Genom att undersöka höns och deras vilda anfader djungelhöns får vi en bild av evolutionen av beteendevariation inom en art. Hanne Lovlie, biträdande professor i etologi, visar hur vi vetenskapligt ser att också djur har personlighet, samt varför det finns optimistiska hönor, tröglärda kycklingar och kaxiga tuppar. Arrangör: Linköpings universitet.

16:20 Tunga lastbilar och automatisk manövrering

Lastbilschaufförer backar dagligen med släp, en uppgift som kan vara tidskrävande och mentalt påfrestande. Oskar Ljungqvist, doktorand i reglerteknik, visar ett rörelseplanerings- och reglerramverk som gör att tunga lastbilar med släpvagn kan manövreras helt automatiskt. Arrangör: Linköpings universitet.

16:35 Automatiserad design förvandlar industrin

Med ett knapptryck kan datorn konstruera en flygplansvinge eller rita ett hus. Designautomation bygger på ett antal ”intelligenta legobitar”, där varje del utför sitt eget arbete, samarbetar och anpassar sig till alla andra delar. Johan Ölvander, professor i maskinkonstruktion, berättar. Arrangör: Linköpings universitet.

17 jan

15:50 Matematik och universums innersta struktur

Sedan början av 1900-talet har fysiker försökt sammanföra de två framgångsrika teorierna kvantmekanik och relativitetsteori. Hur det ska göras är en öppen fråga, men vi måste förmodligen ändra vår syn på rum och tid helt och införa så kallad icke-kommutativ geometri. Joakim Arnlind, biträdande professor i matematik, berättar. Arrangör: Linköpings universitet.

16:15 Att förstå den mänskliga faktorn för bättre blåljus

Med hjälp av kunskap om hur människor fungerar psykologiskt och fysiologiskt kan vi förbättra räddningstjänst, ambulans och polis. Erik Prytz, universitetslektor i kognitionsvetenskap, berättar. Arrangör: Linköpings universitet.

16:35 Familjedynastier - Så blev Sverige rikt

Familjeföretagen frodas som aldrig förr, med ledare vars kanske främsta egenskap är att ha fötts av föräldrar med efternamn som Stenbeck, Wallenberg, Bonnier och Kamprad. Här finns alla de ingredienser som hör klassiska familjedramer till: kärlek och omsorg, passioner, hat och konflikter. Hans Sjögren, professor i ekonomisk historia och institutionell ekonomi, berättar. Arrangör: Linköpings universitet.

22 jan

16:20 Recept för att hitta atomära defekter

I ett material kan det förekomma atomära defekter, atomer kan saknas eller vara på fel position. För att hitta dessa så gör forskare datorsimuleringar, förutspår olika egenskaper och jämför med experiment. Joel Davidsson, doktorand i teoretisk fysik, berättar. Arrangör: Linköpings universitet.

16:35 Teknik och frivilliga släcker bränder och räddar liv

Otrygghet och kriminalitet påverkar människors vardag i utsatta stadsdelar. Samtidigt kämpar polis och räddningstjänst med resursbrist. Ett nytt projekt ger de boende möjlighet att själva hjälpa till att öka tryggheten. Så kallade civila insatspersoner lärs upp i släckningsarbete och livräddning. Hur har projektet lyckats? Sofie Pilemalm, biträdande professor i informatik, berättar. Arrangör: Linköpings universitet.

24 jan

15:00 Kan man mäta stress i människors hår?

Vi lever i en tid där stressen kryper långt in i vår vardag. Vi är rustade för att klara stress, men om man utsätts för stress under lång tid får det allvarliga hälsoeffekter. Tomas Faresjö, professor i samhällsmedicin, och hans forskargrupp har utvecklat en metod att mäta stresshormonet kortisol i människors hår. De kan se hur stressad en människa har varit, likt årsringarna i ett träd. Arrangör: Linköpings universitet.

15:20 Serier i klassrummet - lärorikt och högljutt

Tecknade serier har länge varit populär läsning men används sällan i skolan. Genom film, tv-spel och tidningar når serieberättelser idag fler och fler. Kombinationen av text och bild gör serierna till annorlunda läsning som kan roa, lära och provocera. Lars Wallner, postdoktor i pedagogik och didaktik, berättar. Arrangör: Linköpings universitet.

15:45 Hur lärde vi oss att överleva?

Mänskligt liv har alltid varit bräckligt. På 1700-talet dog vartannat barn i Stockholm innan det fyllt ett år. Från början av 1800-talet blev chansen till liv bättre och idag blir de flesta riktigt gamla. Hur lärde vi oss att överleva? Hans Nilsson, professor i historia, berättar. Arrangör: Linköpings universitet.

16:10 Beslutsbotanik - förstå hur människor fattar beslut

Psykologisk och ekonomisk forskning visar att människor ofta överkonsumerar, sparar för lite och hjälper varandra för lite. Varför? Daniel Västfjäll, professor i kognitiv psykologi, berättar om fyra olika typer av beslutsfattande och hur man kan hjälpa människor att fatta bättre beslut. Arrangör: Linköpings universitet.

16:30 Snapchat förändrar världen

De sociala medierna förändrar våra liv. Många organiserar sig efter intresse och enskilda frågor istället för i partier. Arbetet är där du är och självkörande bilar kan ta dig till träningen. Robotar kliver in i vården, på fabrikerna och redaktionerna. Hur kommer det att fungera? Lotta Gröning, adjungerad universitetslektor i ekonomisk historia, berättar. Arrangör: Linköpings universitet.

 


2020-01-08
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-08