Göm menyn

LiU stänger på natten

Bild: Campus Valla i mörker. Foto: Cecilia Olsson

I juni i år togs beslut om riktlinjer för användning av LiU:s lokaler. Som en följd av dessa riktlinjer kommer universitetets samtliga lokaler hålls nattstängda från och med 1 februari 2020.

För att öka tryggheten och förbättra arbetsmiljön för medarbetare och studenter kommer samtliga byggnader på samtliga campus att hållas stängda, alla dagar i veckan, mellan klockan 23.00 och 05.00 (22.00 – 06.00 för studenter på Campus US på grund av överenskommelse med Region Östergötland) från och med den 1 februari 2020.
Ett ytterligare skäl till nattstängning är att minska energianvändningen. Belysningen är rörelsestyrd och startar när personer rör sig i lokalerna och ventilationen är begränsad.

Undantag kan göras vid särskilda fall då nattarbete krävs, till exempel vid långa laborationer eller kontakter med universitet i andra världsdelar. Undantag ska då vara avgränsat, motiverat och godkänt av närmaste chef. Därmed blir det viktigt med god framförhållning om man vet med sig att arbete krävs efter stängning.

Såhär gör du för att söka dispens

Väktare gör trygghets- och säkerhetsronder i lokalerna nattetid och kommer i samband med detta även kontrollera dispens för eventuella personer som vistas i lokalen.

 

Användning av LiU:s lokaler – beslut om riktlinjer

 

 


2020-01-10
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-14