Göm menyn

Open access-avtal från årsskiftet

Förhandlingarna mellan bland annat Sverige och det vetenskapliga förlaget Elsevier bröt samman för ett och ett halvt år sedan. Men nu har svenska universitet slutit bra avtal med både Elsevier och andra stora förlag.

Bild: Tanja Blixt, bibliotekarieSvenska forskningsbibliotek har nu tillsammans slutit avtal med de tre stora och viktiga förlag: Elsevier, Wiley och Sage. Förhandlingar pågår med ytterligare några förlag och därmed har man täckt upp nästan alla de största vetenskapliga förlagen.

- Målet är att underlätta för forskarna, säger Tanja Blixt, bibliotekarie som arbetar med e-resurser och open access. Avtalen träder i kraft vid årsskiftet och består nu av två delar. För det första prenumeration på förlagens tidskrifter. För det andra betalar biblioteken för att göra forskarnas publikationer i prenumerationstidskrifter hybrid open access. I flera av avtalen täcks också ren open access. Avtalen med de stora förlagen är ett genombrott, en stor förändring i publiceringsvärlden som innebär en förskjutning, från att betala för lästillgång till att nu betala för publicering.

Det innebär att fler forskare nu kan publicera open access utan att betala direkt. Artiklarna är öppet tillgängliga i de tidskrifter där forskarna vill publicera sig och uppfylla finansiärernas krav. Det i sin tur innebär att artiklar blir både mer lästa och spridda.

Vad händer rent konkret efter årsskiftet? Vad ska forskare som vill publicera sig göra?
- De behöver inte göra någonting! Är de tydliga med sin LiU-anknytning, till exempel genom att uppge att de kommer från LiU och använder @liu-adressen så kommer de långt. Det gäller "correspondin authors" från LiU och innan man skickar in artiklar för publicering bör man kolla om de är open access och om de täcks under våra avtal. Om någon är osäker – fråga oss, säger Tanja Blixt.

Tanja Blixt ser en internationell attityd som förändrats.
- När Sverige bröt med Elsevier sommaren 2018 var det i sällskap med andra länder i Europa och senare även stora universitet som University of California, vilket påverkade Elseviers omsättning dramatiskt. Nu, efter ett uppehåll på ett och ett halvt år, har vi kunnat enas med dem. Lästillgången till Elseviers tidskrifter är viktig, inte minst för den medicinska forskningen.

På sikt hoppas Tanja Blixt att all offentligt finansierad forskning ska vara öppen. Initiativet Plan S, som flera svenska forskningsfinansiärer står bakom, har bidragit till att få fart på den här utvecklingen.
- De här avtalen är transformativa och innebär att de så kallade hybridtidskrifterna på sikt blir rena open access-tidskrifter, säger Tanja Blixt. Det blir allt lättare att nå ut med sin forskning, att bli läst. Det är en utveckling som är gynnsam för forskningen.

Mer om open access finns här

Foto: Magnus Johansson


Elisabet Wahrby 2019-12-16
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-19