Göm menyn

Nytt anställningsavtal för dem med ny placering

Medarbetare som är berörda av verksamhetsförändringen, som träder i kraft den 1 januari, och av effektiviseringsutredningen kommer att få nya anställningsavtal. Under januari och februari skickas de till berörda medarbetare.

Cirka 900 medarbetare berörs av verksamhetsförändringen, som träder i kraft den 1 januari 2020, då fem institutioner avvecklas och tre nya bildas. Därutöver berörs cirka 50 medarbetare av effektiviseringsutredningen.Pia Rundgren

I samband med att så många nya anställningsavtal ska skrivas beslutade HR-direktören att se över nuvarande anställningsavtal och anpassa till det som gäller generellt på arbetsmarknaden och som också Arbetsgivarverket rekommenderar. En ny formulering i det nya avtalet är att medarbetaren för närvarande är placerad vid en institution/motsvarande och är för närvarande placerad på en specifik ort. 

- Den nya formuleringen innebär att arbetsgivaren har möjlighet att arbetsleda medarbetare till ny placering inom LiU, utan att använda den process som vi har använt i samband med verksamhetsförändringen som har pågått under året. Det betyder att vi, i samverkan med fackliga parter, kan ställa om och organisera verksamheten utefter de behov som finns, säger Pia Rundgren, LiU:s HR-direktör.

Det nya anställningsavtalet kommer att träda i kraft den 1 januari 2020 och berör alla de som omfattas av verksamhetsförändringen och som har erbjudits ny placering inom LiU. Även de som nyanställs från och med nu, och de vars anställning förlängs, får det nya avtalet. De medarbetare som byter organisatorisk tillhörighet i samband med konsekvenser utifrån effektiviseringsutredningen kommer också få det nya avtalet. De som inte berörs har kvar sina anställningsavtal så länge som anställningen löper. Med andra ord kommer LiU fortsatt att ha olika anställningsavtal.

- Det innebär att vi även i fortsättningen behöver ta hänsyn och utgå från vilket anställningsavtal medarbetaren har för att bedöma vilken arbetsrättslig hantering vi har att följa. Målbilden är att anställningsavtalen på sikt kommer att se ut som de som nu tas fram, säger Pia Rundgren.


Sara Hammarsten 2019-12-05
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-05