Göm menyn

Vart tog omöjliga figuren vägen?

Är det möjligen någon som saknat Oscar Reutersvärds omöjliga figur som fanns i Origo? Nu är både den, skisserna och rektorsporträtten på väg upp igen.

I reportaget om Ann Thuresson, som två gånger flyttat till nybyggda byggnader på samma plats, kom frågan om Oscar Reutersvärds omöjliga figur upp, vart tog den vägen?
- När Origo monterades ner togs konstverken om hand och har förvarats i Kärnhuset fram till nu, berättar Gunilla Liman, konstansvarig på LiU. Verken är byggnadsanknutna, vilket innebär att de tillhör Akademiska Hus och nya platser måste hittas i samråd med dem.

Oscar Reuterswärds konstverk är inte bara ett konstverk. Förutom själva skulpturen finns konstnärens skisser av verket och en beskrivning av det. Själva skulpturen är tillverkad av CV-mekanik i LiU:s egna verkstäder.
- Nu kommer verket, skisserna och beskrivningen sättas upp på väggen i personalrummet på plan 7 i Studenthuset, säger Gunilla Liman. Det görs inom de närmaste veckorna.

Att sätta upp konstverk är en konst i sig, det handlar inte bara om att spika i en vägg.
- Vi har anlitat en konstnär som också arbetar med att hänga konst, säger Gunilla Liman. Samtidigt kommer vi att hänga upp rektorsporträtten i styrelserummet Kronan på plan 6 i Studenthuset.

 


Elisabet Wahrby 2019-11-27
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-27