Göm menyn

Nytt intranät på LiU

Äntligen är projektdirektivet för projektet nytt intranät på på LiU påskrivet. Det har varit några intensiva veckor av kloka funderingar och textjusteringar innan signaturerna hamnade på papperet.

Häng med redan från början, nu drar vi igång projektet med ett nytt intranät. Möt personerna som gjort, och fortsätter göra, ett nytt intranät möjligt.

Bild: Kent Waltersson, universitetsdirektörKent Waltersson, universitetsdirektör
Berätta, varför behöver LiU ett nytt intranät?
- Frågan om ett nytt intranät har varit aktuell länge, också i samband med att den externa webben togs fram. Det har dröjt, framförallt på grund av att andra stora projekt har kommit före. Nu är det dags och behovet finns.
- Fördelen med det nya intranätet är att vi kan bygga steg för steg vilket gör att det känns mer hanterbart. Det ger oss möjlighet att jobba med några verksamheter i taget och låta det växa fram. Samtidigt så är ju det här en möjlighet att skapa en riktigt bra digital arbetsplats och strukturera den interna kommunikationen så att det är lätt att hitta rätt och gör nytta i vardagen för oss anställda.

Bild: Mariethe Larsson, kommunikationsdirektörMariethe Larsson, kommunikationsdirektör
Vad kommer det nya intranätet innehålla?

- Min förhoppning är att det blir en rejäl rensning så att det innehåller aktuell och relevant information. Intranät ska vara angeläget för medarbetarna, det vill säga ge de verktyg som behövs i vardagen för att utföra och underlätta arbetet. Många kommer under projektets gång att involveras för användartester och enkäter. Det blir också ett intranät där alla medarbetare kan se information från hela verksamheten, vilket inte är fallet idag. Sen är en webbplats aldrig helt färdig! När intranätet är lanserat, kommer vi fortsatta analysera, utvärdera och förbättra.

Anna Björk, webbchef och intern projektledare
Bild: Anna Björk, webbchefHur kommer det nya intranätet se ut?
- Vi har valt att arbeta med den väl etablerade plattformen Sharepoint för intranät. Sharepoint, som är en del av Office 365, kommer direkt att kännas bekant för många medarbetare som redan idag arbetar i många av Office-paketets tjänster, såsom OneNote, Teams och Outlook. Via intranätet ska du enkelt komma åt din mail, dina samarbetsytor och de senast öppnade dokumenten men också hitta information om sådant som rör din anställning och de verktyg du behöver för ditt arbete vid LiU.

Lena Wärn Lundgren, projektledare från Sogeti
Berätta om dig själv!

Bild: Lena Wärn Lundgren, projektledare Sogeti- Jag har ett långt förflutet inom IT-branschen och har även jobbat på olika kommunikationsavdelningar. Det är en bra kombination i ett projekt av detta slag som, förutom hela verksamheten, till stora delar involverar båda dessa delar. Som projektledare har jag tidigare bland annat tagit fram ett helt nytt intranät för nästan 11 000 anställda och jobbat med stora organisationer som, precis som LiU, har olika behov, förutsättningar och krav och där verksamhetens arbete skiljer sig åt. Dessa erfarenheter har gjort mig lyhörd för vikten av att involvera, kommunicera och vara lyhörd. Jag ser fram emot att få komma igång med projektet och att få komma ut och träffa verksamheten.

 


Marie Magnefjord 2019-11-26 

Vad händer just nu inom projektet?

 • Projektdirektivet skrevs på den 14 november 2019.
 • Arbetsgruppen tar fram systemkarta tillsammans med IT.
 • Arbetsgruppen ska ta fram en informationssida om projektet, där man ska kunna följa projektets gång. Sidan ska ligga i Sharepoint och ska fungera som ett fönster in i det framtida intranätet.
 • Arbetsgruppen och IT tar fram sidmallar.

Arbetsgruppen

Arbetsgruppens sammansättning kommer att variera över tid och den kommer bestå av:

 • Lena Wärn Lundgren, projektledare
 • Marie Magnefjord, projektkommunikatör
 • Representanter från den fakultet, institution eller avdelning på UF som just då införlivas i intranätet

Projektledning

 • Mariethe Larsson, kommunikationsdirektör
 • Anna Björk, webbchef
 • Lena Wärn Lundgren, projektledare

Styrgrupp

Det webbråd som redan finns kommer också att fungera som styrgrupp för projektet. Några platser är vakanta och kommer att tillsättas senare. Mariethe Larsson, kommunikationsdirektör blir styrgruppsordförande.

 

Övriga styrgruppsledamöter

 • Joakim Nejdeby, IT-direktör
 • Anna Björk, webbchef Kommunikations- och marknadsavdelningen
 • Jens Trosell, administrativ chef IFM
 • Catarina Magnusson, kanslichef Utbildningsvetenskap
 • Håkan Andersson, redaktör UB
 • Gisela Eckert, prefekt IBL
 • Jan-Åke Larsson, prefekt ISY
 • Ersättare administrativ chef (att utse)

 

 

 


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-26