Göm menyn

Prisregn på chefsdagen

Bild: Vinnare och mottagare av hedersomnämnanden vid chefsdagen. Foto: Magnus Johansson

Det var ovanligt många som fick komma upp på scenen när pris för bästa ledare och bästa team traditionsenligt delades ut under chefsdagen. Juryn hade svårt att välja bland många och bra nomineringar.

Ett årligt pris för gott ledarskap infördes 2008 och delas nu ut för tolfte gången. Förra året infördes också ett pris för bästa team.

Bild: Jordi Altimiras, årets chef och ledare. Foto: Magnus JohanssonVinnare av årets chefs- och ledarpris gick i år till Jordi Altimiras, avdelningschef för Biologi på IFM. Priset får han bland annat för att han är rak och tydlig i sin kommunikation och tydlig med vad som förväntas av var och en. Han vågar ta beslut och agerar med LiU:s, institutionens och avdelningens bästa för ögonen.
- Jag uppskattar priset, det är ett kvitto på att jag gjort något bra, sa Jordi Altimiras vid prisutdelningen. Tydlighet är något jag strävar efter och jag tror medarbetarna uppskattar det. De kanske inte alltid gillar det jag säger, men jag är i alla fall tydlig.

Ett hedersomnämnande för gott ledarskap gick till Magnus Berggren, chef för Laboratoriet för organisk elektronik på ITN. Han har byggt upp en robust verksamhet och systematiskt rekryterat medarbetare som får växa och kan bära verksamheten. Han är vänlig, tillgänglig, stödjande och djupt engagerad i sitt ledarskap, enligt motiveringen.
- Det här med tillgänglig har jag fått veta i utvärderingar, sa Magnus Berggren. En del skulle nog säga att jag är överintresserad och lägger mig i andras projekt. Men jag tycker inte man behöver hålla så noga på gränserna, man ska inte bygga murar. Man blir också mer tillgänglig i en öppen kontorsmiljö, på gott och ont.

Två hedersomnämnanden gavs i LiU:s teampris. Det första till Juristenheten, för dagen representerade av enhetschef Martin Putsén. Priset får gruppen bland annat för sitt nära och goda samarbete, sätt att fördela uppdrag och roller och bygga tillit och trygghet i teamet. Sammantaget gör att medarbetarna ger ett högklassigt stöd till verksamheten.
- Ibland kan man känna sig otillräcklig, sa Martin Putsén. Men priset är ju ett bevis på att vi gör något och ger känslan av att man är en del av helheten.

Det andra hedersomnämnandet gick till Stipendiegruppen på IFM. De får priset för sitt initiativ att bilda teamet som arbetat med att skapa överskådliga och tydliga rutiner för hantering av stipendier.
- Uppgiften behövdes, vi frågade om vi fick starta teamet, berättade gruppens representant Ann-Charlotte Svensson Holm. Nu har vi börjat ta Bild: Jedi Lab, bästa team 2019. Foto: Magnus Johanssonkontakt med andra institutioner och hoppas vi kan inspirera andra att jobba såhär.

Vinnaren av priset LiU:s teampris blev JEDI-lab, som forskar på intuition, reflektion och emotion i ekonomiskt beslutsfattande. De får priset för sitt gränsöverskridande samarbete som skapar stark samhörighet, för väl fungerande seminarieverksamhet och för sitt sätt att säkra allas bidrag till den samlade kompetensen, bland annat.
- Jag tror att en framgångsfaktor är att inget tvingat oss, vi vill jobba ihop och har samma målbild, sa Gustav Tinghög vid prisutdelningen. Vi har vuxit som grupp och håller ihop över fakultets- och avdelningsgränser. Och så är vi snälla mot varandra.

Om priserna

Med Chefs-och ledarpriset vill LiU visa att ett gott ledarskap är en betydande framgångsfaktor för LiU :s verksamhet och utveckling. Priset består av 30 000 kronor att användas för egen utveckling och förkovran inom området ledarskap.

Med priset för bästa team vill LiU lyfta fram och uppmuntra teamets och det goda samarbetets betydelse, som är så viktigt för universitetets utveckling. Prissumman på 50 000 kronor ska gå till fortsatt utveckling av teamet.

 

Foto: Magnus Johansson


Elisabet Wahrby 2019-11-21
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-21