Göm menyn

Olle Inganäs - årets entreprenöriella lärare

Bild: Olle Inganäs och Arne Jacobsson. Foto: Magnus Johansson

Årets mottagare av priset LiU:s entreprenöriella lärare är en person som enligt motiveringen rör sig organiskt och elegant mellan akademin och entreprenörskap. Årets pristagare är professor emeritus Olle Inganäs, IFM.

Det är åttonde året i rad som LiU Innovation delar ut priset. Med devisen ”kunskap till nytta” vill LiU Innovation markera att entreprenörskap inte nödvändigtvis behöver handla om monetärt nyttiggörande utan också om kunskap som på annat sätt får en påverkan i samhället.

Olle Inganäs fick ta emot både blommor och diplom från Arne Jacobsson på LiU Innovation, och applåder från deltagarna vid den årliga chefsdagen då priset traditionsenligt delas ut. Till detta kommer också 30 000 kronor att använda i sin entreprenöriella utveckling eller start-up.
Men det var inte en odelat nöjd pristagare.
- Man får betala ett högt pris för att kombinera de krav som ställs på forskare, sa Olle Inganäs i samband med prisutdelningen.

Bild: Olle Inganäs, professor emeritus, IFM. Foto: Magnus JohanssonVad är ditt tips för att ändå lyckas?
- Hitta affärsfolk så snart som möjligt, så snart allt är tekniskt färdigt. Ibland lyckas man, ibland inte.

Motivering till priset:
”Årets pristagare rör sig organiskt och elegant mellan akademi och entreprenörskap. Han är med på listan över världens topp-en-procent mest citerade forskare och ligger bakom ett flertal bolagsstarter, bolag som har attraherat internationella investeringar i miljardklassen och skapt nytta för både regionen och universitetet. Han har ofta engagerat sina doktorander i sitt entreprenörskap. Bland några av hans bolag kan nämnas BioCromix, Micro Muscle, Nordic sensor och Thin Film Electronics. Nyare skapelser är Epishine AB och LignaEnergy AB, två bolag som kraftsamlar för att möta framtidens behov av hållbara energilösningar.”

Om priset:
LiU Innovation vill genom utnämningen synliggöra och uppmuntra agerande inom nyttiggörande. Pristagare bedöms utifrån följande kriterier:

  • Framstående egen entreprenörsgärning
  • Föredöme för forskare och studenter
  • Bidra/bygga LiU:s entreprenöriella kultur

 

Foto: Magnus Johansson


Elisabet Wahrby 2019-11-20
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-20