Göm menyn

Samarbetsavtal med Brasilien

LiU har tecknat ett samarbetsavtal med den Brasilianska forskningsstiftelsen São Paulo Research Foundation (FAPESP) om gemensam forskning och vetenskapligt samarbete mellan forskare från LiU och från São Paulo.

Bild: Vicerektor Per-Olof Brehemer och professor Marco Antonio Zago, FAPESP:s presidentBåda parter har enats om att samarbeta inom utlysningen SPRINT (São Paulo Researchers in International Collaboration) med syfte att tillhandahålla finansiering för första fasen av ett internationellt forskningssamarbete. Tanken är att i nästa fas kunna skriva gemensamma forskningsansökningar för medellånga och långa samarbetsprojekt, för att på lång sikt befästa samarbetet.

Den första ansökningstiden öppnade 29 oktober och avslutas 27 januari 2020.

 

SPRINT – 4th Edition 2019 Guidelines Linköping University

SPRINT Call for Proposals – 4th Edition/2019; general rules

 

Bild: Vicerektor Per-Olof Brehemer och professor Marco Antonio Zago, FAPESP:s president undertecknar avtalet.

 


Elisabet Wahrby 2019-11-12
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-13