Göm menyn

Nominera till LiU:s miljöpris

Nu är det dags att nominera kandidater till det årliga miljöpriset. Vem har gjort mest för miljön på LiU i år?

Bild: Händer med jord och plantaPriset har inrättats för att lyfta fram det miljöarbete som görs vid universitetet och för att stimulera till diskussion om miljöfrågor. Priset ska gå till en anställd eller student som under året gjort LiU lite mer miljöanpassat. Utifrån vartannat års-principen är det i år en student eller studentförening som ska nomineras.

Nomineringstiden pågår fram till den 15 december och priset kommer att motsvara 5 000 kronors värde.

Jag vill nominera till LiU:s miljöpris

 

Vinnare 2017

Fossil Free Linköping som genom målmedvetet arbete och i dialog med universitetsledningen bidrog starkt till att LiU:s kapitalförvaltning numera är fossilfria och hållbara.
Hampus Back som arbetat för att miljöcertifiera KALAS-mottagningen 2017 enligt krav från Håll Sverige Rent fick också ett särskilt omnämnande. ”

 


Elisabet Wahrby 2019-11-21
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-21