Göm menyn

Utlysning av AF-priser

Nu är det dags att nominera till AF-priset. Lämna förslag på mottagare eller sök själv senast 1 december.

Logga: Akademiska föreningen (AF)Akademiska föreningens pris, AF-priset, delades ut för första gången 1999. Hittills har 45 personer vid LiU, - lärare, forskare, studenter och administratörer – varit mottagare.

Priset är avsett att uppmärksamma och uppmuntra alla slags insatser. Mottagaren kan vara ung som gammal, idog lärare eller forskare, engagerad student eller anställd med olika slag av arbetsuppgifter. Det gemensamma ska vara den personliga insatsen och engagemanget i universitetet som arbetsplats eller studiemiljö.

2019 års utlysning omfattar två priser om vardera 5 000 kronor. Ett av priserna delas ut till minne av tidigare kommunalrådet i Norrköping, Kjell Norberg. Kjell Norberg var en drivande kraft bakom Campus Norrköping och en minnesplats till hans ära invigdes i september 2017.

Förslag på mottagare kan lämnas av såväl enskilda anställda eller studenter vid LiU som av grupper av arbets- eller studiekamrater, fackliga organisationer, studentkårer, nationer, styrelser eller nämnder.
Priserna står också öppna för ansökan från enskild.

 

Nominering AF-priset 2019

Mer om AF-priset

 


Anders Englund 2019-11-04
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-04