Göm menyn

Vem blir LiU:s entreprenöriella lärare 2019?

För åttonde året i rad delar LiU Innovation ut priset LiU:S entreprenöriella lärare. Nominera en lärare forskare eller forskargrupp vid LiU senast 27 oktober.

Du kan nominera en lärare, forskare eller grupp vid Linköpings universitet som utmärkt sig genom något eller flera av följande:

  • uppmuntrar forskare och studenter gällande entreprenörskap
  • bidrar till att skapa en entreprenöriell kultur vid LiU
  • en egen framstående entreprenörsgärning

Pristagaren, som får titulera sig som "LiU:s entreprenöriella lärare 2019", tilldelas 20 000 kronor för lämplig kompetensutveckling inom entreprenörskap. Priset delas ut under chefsdagen den 20/11.

Nominera senast 27/10!

Skicka ett mejl med dina kontaktuppgifter till arne.jacobsson@liu.se så kontaktar vi dig eller fyll i formuläret här (logga in med ditt LiU-ID).

Tidigare pristagare

  • 2018 Anna Fahlgren, IKE
  • 2017 Robert Forchheimer, ISY
  • 2016 Charlotte Norrman & Magnus Klofsten, IEI
  • 2015 Peter Påhlsson, IKE
  • 2014 Kristin Alfredsson Ågren, Elin Ekbladh, Jane Holstein & Anette Kjellberg, ISV
  • 2013 Ulf Helmersson, IFM
  • 2012 Fredrik Gustafsson, ISY

Om urvalet

LiU Innovation utser varje år en beslutskommitté med tre deltagare, två externa och en från LiU, samt en icke-röstberättigad ordförande. Beslutskommittén väljer pristagare i första hand genom konsensus, i andra hand genom omröstning och i tredje hand vid lika röstetal genom lottning mellan kandidater med lika röstetal skilt från noll. Om fler än 8 nomineringar inkommit har LiU Innovation möjlighet att göra ett urval av 8 kandidater som överlämnas till beslutskommittén. LiU Innovation kan också vid behov komplettera motiveringen för kandidaterna.

 


Jenny Wallhoff 2019-10-16
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-17