Göm menyn

Dags att nominera LiU:s bästa ledare och team

Har du en chef eller ledare som borde få ett pris för sitt goda ledarskap? Arbetar du i eller med ett team, som du tycker borde få uppskattning? Under perioden 7-25 oktober har du möjlighet att nominera LiU:s bästa ledare och bästa team.

Syftet med de båda priserna är att uppmärksamma och uppmuntra både det goda chefs- och ledarskapet och teamets viktiga betydelse för LiU:s utveckling.

Det årliga priset för gott ledarskap delades för första gången ut 2008. Priset är en check på 30 000 kr för egen utveckling inom området ledarskap. De som nomineras till chefs- och ledarpriset måste arbeta i enlighet med LiU:s prioriterade värderingar för chefer/ledare: integritet, respekt och professionalism.

2018 initierade rektor ett nytt pris. Det är ett pris till LiU:s bästa grupp/team för att kunna ge teamet den uppskattning det förtjänar. Välfungerande grupper och team är också en förutsättning för att LiU ska fortsätta utvecklas som universitet. Priset är på 50 000 kr och delas ut till ett team som anses ha arbetat med regelbunden utveckling av sitt samarbete, som i sin tur medfört positiv påverkan på verksamheten - både för gruppen och för universitetet i stort. Pengarna ska användas till förkovran inom grupputveckling.

Mer om priserna och hur nomineringarna går till
Alla anställda vid LiU kan nominera till ett av priserna eller till båda. Priserna delas ut under Chefsdagen den 20 november.

Läs mer om priserna och nomineringarna. Nomineringsperioden pågår den 7-25 oktober.

 


Sara Hammarsten 2019-10-07
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-07