Göm menyn

P-avgifter information

På tisdag den 1 oktober inför Akademiska Hus P-avgifter på samtliga parkeringar på Campus Valla. Nu finns förtydligande och mer detaljerade information om avgifterna.

Bild: Information om p-avgifter samt kartaHela Campus Valla är en zon hos Q-park. I appen Mobilpark söker man efter zon 6205 och får då upp samtliga parkeringar som ingår. Om du exempelvis löser en digital 30-dagars eller endagsbiljett i någon av automaterna eller appen får du parkera på vilken betalparkering inom zonen som du själv önskar. Du är alltså inte bunden till en specifik parkering.

Alla fordon/släpfordon med registreringsskylt behöver erlägga parkeringsavgift. Undantaget är de som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Q-park har i dagsläget inte funktionen att kunna byta mellan olika fordon i sin app när man löst en 30-dagarsbiljett. Utveckling av appen pågår.

Är man i behov av att kunna byta fordon på samma 30-dagarsbiljett gäller följande:
En 30-dagararsbiljett löses i någon av de tre automaterna som är placerade vid Vallfarten, Key eller C-huset. (Röd prick i bifogade karta). Dessa automater kan skriva ut parkeringsbiljett. När biljett löses registrerar man det fordon som används den dagen. Byter man fordon lägger man biljetten väl synlig i framrutan på vänster sida. Även om det står ett annat registreringsnummer på biljetten kan den användas i annat fordon. Om parkeringsvakten upptäcker att det registrerade fordonet på biljetten står parkerad och att biljetten används i annat fordon blir fordonet utan biljett bötfällt.

Parkeringsbiljetten ska inte förväxlas med kvitto. Kvitto gäller inte som parkeringsbiljett.

Frågor och synpunkter kan ställas till

Owe Flodin, Fastighetschef, Akademiska Hus, 070-5732370, owe.flodin@akademiskahus.se

Johan Tjäder, Driftingenjör, Akademiska Hus, 070-6494539, johan.tjader@akademiskahus.se

Taxa:

  • 20 kr/dygn eller 3 kr/tim alla dagar i veckan
  • 350 kr/månad
  • 425 kr/månad (reserverad plats, löpande 12 månader/år)

 


2019-09-26
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-26