Göm menyn

En gemensam värdegrund för alla på LiU

Tycker du att LiU har en stabil värdegrund? Hur ska vi uppnå trovärdighet, tillit och trygghet på vår arbetsplats? När arbetet med att utveckla LiU:s värdegrund nu startar är förhoppningen att många olika frågor ska komma upp till ytan, diskuteras och lösas.

Bild: Lotta Löfgren Cassergren och Erik Gustavsson i arbetsgruppen.I LiU:s verksamhetsplan finns uppdraget att utveckla värdegrundsarbetet med som ett av fyra prioriterade vägval. Det är ett brett uppdrag som spänner från att vara en motpol till ”alternativa fakta” och ”post-truth” genom att bygga på vetenskapligt förhållningssätt till att motverka diskriminering och kränkningar på arbetsplatsen. Under hösten drar värdegrundsarbetet i gång men den som förväntar sig stora och dramatiska förändringar kan bli besviken. Att utveckla en värdegrund handlar snarare om många, små steg för att bygga just trovärdighet, trygghet och tillit. Mer av dialog i verksamheten än instruktioner från chefen, om man så vill.

- Vi tror på ett iterativt arbete, det vill säga att ta små steg och hela tiden lyssna på verksamheten, samtidigt som vi fångar upp reaktioner bland våra chefer och medarbetare på utmaningar i vardagen. Det här är ett förändringsarbete som måste ske ”bottom-up”, inte genom dekret uppifrån, konstaterar Lotta Löfgren Cassergren och Erik Gustavsson i arbetsgruppen.

Ett första steg är att samla in allt det värdegrundsarbete som redan gjorts på LiU och som styrs av många olika dokument och beslut. Arbetsgruppen har funnit att inte alla dessa dokument är uppdaterade eller synkroniserade med varandra. Man har också tittat på hur andra universitet och myndigheter arbetar med sin värdegrund och fått bekräftat att det kan vara ett bra verktyg för att få en bättre arbetsmiljö.

- I bästa fall får medarbetarna och cheferna verktyg att hantera etiska utmaningar i vardagen. Det leder till att vi blir bättre medarbetare och att LiU blir mer attraktivt som arbetsgivare och lärosäte, sammanfattar Erik den forskning som finns om värdet av en god värdegrund.

Forskning visar också att en ökad trygghet på arbetsplatsen kan resultera i mer innovationskraft. Det låter som en lätt ekvation men i praktiken krävs en hel del arbete.
- Jag brukar säga att det är ett wicked problem som inte går att lösa med en projektplan. Det är snarare ett tillstånd som vi vill uppnå genom att gå ut och ställa frågor om det som medarbetarna och studenterna upplever är utmaningar eller problem i vardagen. Diskussionen måste ständigt föras ute i verksamheten och på APT och andra möten, säger Lotta.

Ett första steg i värdegrundsarbetet som de anställda vid LiU kan komma i kontakt med är de strategidialoger som rektor Helen Dannetun bjudit in alla anställda till. De kommer att hållas 23 och 24 september på Campus Valla, 7 oktober på Campus US, 9 oktober på Campus Norrköping och 10 oktober på Campus Lidingö.

- Strategidialogerna innehåller en workshop där deltagarna ska diskutera värdegrunden på LiU och komma med synpunkter och inspel. Hur ska vi nå trovärdighet, tillit och trygghet? Vi hoppas på konkreta och öppna diskussioner, säger Lotta Löfgren Cassergren.

Också under LiU:s traditionella Chefsdag i november kommer huvudämnet att vara det fortsatta värdegrundsarbetet.

 

Styrgrupp

 • Processägare: Pia Rundgren, HR direktör
 • Margareta Bachrack Lindström, prorektor
 • Tomas Strömberg, prefekt IMT
 • Jacob Larsson, student och tidigare kårordförande Consensus
 • Ulf Nilsson, dekan vid Tekniska fakulteten
 • Jason Martin, forskare IEI
 • Mariethe Larsson, Kommunikationsdirektör


Arbetsgrupp

 • Processledare: Lotta Löfgren Cassergren, HR-partner HRE
 • Malin Wieslander, forskare IBL
 • Erik Gustavsson, universitetslektor IKK
 • Heather Forsyth, HR-partner HRE

 


Björn Stafstedt 2019-09-18
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-18