Göm menyn

Chefsdagen den 20 november

Alla chefer hälsas välkomna till årets Chefsdag den 20 november!

LiU:s chefsdagar syftar till att arbeta tillsammans med strategiska frågor. I år är fokus hur ett av LiU:s prioriterade vägval, värdegrundsarbetet, ska hanteras inom organisationen för att involvera alla medarbetare.

  • Platsen är Hus 511, Hasselquistsalen, ingång 76 eller 78, campus US, Linköping.
  • Anmälningsformulär och program kommer att skickas ut i oktober, via prefekt eller motsvarande.

Värdegrunden ska utgöra själva basen för universitetets verksamhet. En värdegrund är etiska riktlinjer för en verksamhet och dess anställda. Den ska vara ett verktyg för att hantera etiska dilemman och därigenom ge stöd till medarbetare att följa god vetenskaplig sed och främja god arbetsmiljö och lika villkor.

 


Björn Stafstedt 2019-09-11
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-11