Göm menyn

Helen Dannetun avstår förlängning som rektor

Helen Dannetun kommer inte att kandidera för ytterligare en förlängning som rektor för Linköpings universitet när hennes nuvarande förordnande går ut den siste juni 2020. Det meddelade hon idag universitetsstyrelsen.

En av punkterna på agendan för universitetsstyrelsen idag var just rektorsfrågan, föranlett av att Helen Dannetuns förordnande går ut sommaren 2020. Ett alternativ hade varit ytterligare en förlängning på tre år men det står nu klart det inte blir så. Helen Dannetun har meddelat att hon inte står till förfogande för en förlängning av uppdraget.

- Helen har betytt oerhört mycket för Linköpings universitets utveckling och kommer att lämna över ett lärosäte som på alla sätt står väl rustat för framtiden. Vi kommer nu att påbörja processen med att ta fram förslag till regeringen på ny rektor, säger Lena Sommestad, ordförande i universitetsstyrelsen.

För Helen Dannetun har det varit ett svårt beslut.
- Det har varit, och är, ett spännande och fantastiskt roligt uppdrag att vara rektor vid Linköpings universitet. Men jag har kommit fram till att det kan vara dags för en ny kraft att ta över, säger Helen.
Hon betonar samtidigt att hon är full av energi för att fortsätta leda universitetet fram till sommaren.

- Ja, det kommer att finnas gott om arbetsuppgifter innan min efterträdare är på plats. Vi påbörjar bland annat ett stort och viktigt värdegrundsarbete på LiU som jag vill följa på nära håll.
- En annan fråga som kommer att kräva mycket tid är kopplad till infrastruktur och resursfördelning. Vi kommer att behöva samutnyttja egna och nationella resurser men också se över hur vi finansierar vår verksamhet, konstaterar Helen Dannetun.

 


Björn Stafstedt 2019-09-11
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-11