Göm menyn

Dialogen viktig inför bemanningen av nya institutioner

Samtliga berörda medarbetare på de totalt fem institutioner som avvecklas den siste december i år, samt delar av IEI, kommer att erbjudas nya placeringar inom LiU som kommer att gälla från och med den 1 januari 2020.

Alla anställda kommer att bjudas in till ett samtal med sin närmaste chef. Samtalen kommer att pågå under september och oktober och är en viktig förberedelse inför bemanningen av de nya institutionerna.
Bild: Pia Rundgren, HR-direktör- Syftet med samtalet är att alla medarbetare som berörs av verksamhetsförändringen ska få en likvärdig och rättvis behandling. I samtalet kommer du och din närmaste chef tillsammans stämma av att det du arbetar med i dag, på din nuvarande placering, så långt det är möjligt stämmer överens med det nya erbjudandet om ny placering inom LiU, förklarar HR-direktör Pia Rundgren.

Arbetet med bemanningen av ny organisationsstruktur bygger på Arbetsgivarverkets process vid verksamhetsförändring och på en nära dialog med fackliga parter. I det arbetet ingår att den anställde som berörs av verksamhetsförändringen formellt behöver ta ställning till erbjudandet om ny placering inom LiU, det vill säga skriftligen tacka ja eller nej.

- Din närmaste chef kommer att dela ut en blankett till dig i anslutning till samtalet som du ska fylla i och signera.  Har du frågor om bemanningsarbetet, om samtalet eller erbjudandet ska du vända dig till din närmaste chef eller HR-partner, säger Pia Rundgren.
Status för hela processen med att få de tre nya institutionerna i gång enligt plan till årsskiftet rullar just nu på bra.

- Ja, vi är helt i fas med tidplanen. Bemanningspusslet håller på att läggas, de administrativa cheferna och avdelningsstrukturen är snart klara. Det som pågår just nu är förberedelserna för att gå in i omställning vid skarpt läge för bland annat ekonomisystem, kontoplan och tillhörigheter, säger UllaKarin Sundqvist Nilsson som leder projektet.

Ett annat exempel på att arbetet löper på är att nästan alla fristående kurser och programkurser för vårterminen 2020 är överflyttade till ”rätt” institutioner. Dessutom ska alla nya ämnen på forskarnivå få rätt koder och benämningar samtidigt som alla uppgifter om doktoranderna ska sammanställas och föras över till rätt institution.

- Det är ett komplext och omfattande arbete att genomföra en ny institutionsindelning men tack vare allas arbetsinsats går det väldigt smidigt, sammanfattar UllaKarin.

 

Följ arbetet med nya institutioner på portalen Nya institutioner 2020

 

 

 


Björn Stafstedt 2019-09-11
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-11