Göm menyn

Summering av fredagens hot mot Linköpings universitet

Under fredagen utrymdes samtliga campus på Linköpings universitet. När polisen senare på kvällen agerat mot en sannolik gärningsman kunde universitetet åter öppnas.

Det var under fredagsmorgonen som det upptäcktes att Campus Valla var affischerat med flygblad. Flera medarbetare och studenter uttryckte oro, och efter samråd med polisen informerades chefer och ledare.

Under tidig eftermiddag omvärderades situationen. Säkerhetschefen informerade universitetsledningen och universitetsdirektör Kent Waltersson beslutade att våra campus skulle stängas.

Beslutet att stänga grundade sig på de affischer som hittats tidigare under fredagen, och som visade sig vara kopplade till ett Instagramkonto. Där fanns filmer som visade en man med ett vapenliknande föremål. I en senare film kunde man se samme man vandra runt på Campus Valla nattetid och affischera. Detta, sammantaget med nya dialoger med polisen, gjorde att LiU:s krisledning aktiverades och var aktiverad under resten av fredagseftermiddagen.

Utrymningen verkställdes genom en samordnad kommunikationsinsats till anställda, studenter och de samarbetspartners som finns i och nära våra lokaler. Väktare tillkallades som gick igenom lokalerna på alla campus för att informera om utrymningen och säkerställa att lokalerna utrymdes.

Information om händelsen låg snabbt ute på liu.se, Insidan och Studentsidan, informationsskärmar, Facebook, Twitter och Instagram. Information skickades också via mail och sms. Krisledningen prioriterade att snabbt ge information till en rad olika medier för att på så sätt etablera ytterligare informationsvägar. Studentkårer bidrog också på ett förtjänstfullt sätt med att sprida information.

- Det vi var med om i fredags är mycket ovanligt, säger Kent Waltersson, universitetsdirektör. Mig veterligen har LiU aldrig tidigare stängt ned sin verksamhet. Lyckligtvis stannade det vid en övning i skarpt läge och det finns viktiga lärdomar att dra ur denna händelse.

Efter utrymningen genomsökte väktare våra lokaler för att leta efter okända föremål, såsom lådor och väskor. Runt 17-tiden fick krisledningen besked från polisen att de agerat mot en sannolik gärningsman, varpå beslutet togs att från lördag åter öppna universitetet.

- Jag vill passa på att framföra universitetsledningens varma och innerliga tack till alla er som bidrog till att vi kunde stänga universitetet under ordnade former, säger Kent Waltersson.

Händelsen kommer att utvärderas så som alltid sker efter att krisledningen aktiverats. Bland annat kommer man att vidare undersöka de problem som uppstod med de mail som skickades studenterna, där det i en del fall dröjde flera timmar innan de nådde fram till mottagaren.


2019-08-26
Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-26